IBM Danmark

IBM og Miljøet

IBM har som mål at være førende på miljøområdet inden for alle vores aktiviteter, i den daglige drift, i produktionen, ved udvikling af nye produkter og ved brugen af vores teknologi.

"I den hurtige netøkonomi ligger definitionen på lederskab ikke fast. Vi ved, at vores rygte må fortjenes igen og igen, og at vi hele tiden må stille nye og større krav til os selv. Vores løfte til medarbejdere, kunder, aktionærer og de nærmiljøer, hvor vi driver virksomhed, er dette: Vi vil til stadighed bestræbe os på at være førende, når det gælder ansattes trivsel og vores miljøansvar, ligesom vi stræber efter at være førende med teknologisk innovation.

Udfordringerne og behovene hos verdens nationer og folk øges. Vi mener, at IBM har en enestående mulighed og et ansvar for at søge at opfylde disse behov. Vi driver virksomhed i mere end 160 lande, vi tilbyder produkter og ydelser, som skubber udviklingen i den rigtige retning, vi har i næsten hundrede år været et godt eksempel på en samfundsbevidst virksomhed, og derfor har vi gode forudsætninger for denne opgave. Vi er overbeviste om, at vi kan bidrage til at skabe en bedre verden for alle i fremtiden.”

Samuel Palmisano
President