Záznam z Watson Summit Prague 2017

IBM Watson Summit Praque 2017. Redefining Your Business

Záznam dopoledního programu

Redefining Internet of Things. With Watson for actionable insights & cognitive analytics

Záznam sekce Internet věcí

Prezentace jsou k dispozici ke stažení v programu níže.

Agenda
Čas Agenda Vytiskněte si program

Vytiskněte si program

09:00 – 09:30 Registrace
09:30 – 09:45 Úvodní slovo

Zuzana Kocmaníková, General Manager IBM CZ & Central EBU Leader

09:45 – 10:15 Watson a kognitivní éra

Jan Kleindienst, IBM Chief Technologist CZ & Watson R&D Lab Manager

Svět kolem nás se mění. Nové metody hlubokého učení využívající super data, inspirace architekturou lidského mozku, umělá inteligence pronikající do všech oblastí, instrumentovaná realita - to jsou rysy nastupující kognitivní éry. Ta mění způsoby jakým se rozhodujeme jako jednotlivci či firmy, jak optimalizujeme business procesy, jak bude vypadat medicína, jaké budou nové formy automatické strojové konverzace v kontaktních centrech, atd. Co je nadnesené a co je reálné? Co je IBM Watson a jak nám pomůže být v této éře rychlejší, chytřejší a interaktivnější? Přijdte si s námi popovídat na Watson Summit.

10:15 – 10:45 Rethinking Weather - A Cognitive Business Imperative

Paul Walsh, Director Weather Strategy, IBM Global Business Services / The Weather Company

Počasí a jeho předpověď je jeden z nejvíce neměřitelných a neovlivnitelných faktorů v chování zákazníka a jeho utrácení. A jejich vliv se zvětšuje podle větší přesnosti a spolehlivosti předpovědí či podle používání chytrých telefonů, díky kterým máte přístup k předpovědím počasí doslova kdykoliv a kdekoliv. Předpovědi počasí využívají stovky milionů zákazníků po celém světě ke svému plánování, a to několikrát denně. Podniky doposud měly hlavně reaktivní pohled na vliv počasí na zákazníky. Ale dnes, na začátku kognitivního computingu, kdy jsou k dispozici jak preciznější a přesnější údaje o počasí, tak nové dodavatelsko-odběratelské řetězce či reklamní technologie, využívá se počasí k plánování čím dál tím častěji. Jaké jsou důvody rostoucího vlivu předpovědí počasí na chování zákazníka? Jaké nové technologie a datové zdroje nám mohou umožnit větší přesnost předpovědí počasí? Poslechněte si příklady toho, jak podniky využívají počasí a technologie ke zvýšení prodeje a ziskovosti a jak lze v budoucnosti využít údajů o počasí jako základu k vytváření kognitivních obchodních strategií.

10:45 – 11:15 Umělá inteligence: příležitost nebo hrozba

Michal Pěchouček, Vedoucí katedry počítačů na ČVUT a vedoucího výzkumného centra AIC

Význam a celospolečenský dopad umělé inteligence v posledních letech nezadržitelně rostou. České univerzity a technologické společnosti mají velkou tradici ve vývoji a nasazování metod umělé inteligence ať již v oblasti rozpoznávání přirozené řeči, obrazu či videa, strojového učení, v problematice počítačové bezpečnosti, počítačových her nebo dopravy budoucnosti. Právě některé z těchto výsledků budou zcela nepochybně součástí technologií budoucnosti. Kromě jasných výhod umělé inteligence, které plynou především ze zvýšení efektivity práce je třeba si uvědomovat i některé hrozby, které nezadržitelný nástup umělé inteligence přináší: bezpečí v kyberprostoru, monopolizace-regulace technologií umělé, etické otázky, nebo třeba dopad umělé inteligence na trh pracovních příležitostí. Jak příležitosti, tak hrozby umělé inteligence budou diskutovány během přednášky.

11:15 – 12:15 Panelová diskuze “Digitální ekonomika – vize 2022”

Tomáš Filip, Head of System Integration, Škoda Auto
Miroslav Lukeš, General Manager, MasterCard CZ, SK, AT
Alexander Pilař, EVP, Managing Director IT Services, Deutsche Post DHL
Pavel Kysilka, Předseda správní rady, 6DAcademy
Jana Žůrková, VP Enterprise Business Unit, Vodafone

Moderuje: Roman Mentlík, Financial Services Leader, IBM

Jaké můžeme očekávat změny na trhu ve vybraných oblastech podnikání? Inspirujte se pohledem jednotlivých účastníků panelu a firem, které zastupují. Přineseme Vám neotřelý pohled na to, jak se budou vyvíjet klíčová odvětví a jak jim mohou být nejnovější IT technologie nápomocné v jejich transformaci.

12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:00 Paralelní sekce:

Změna plánu a teď už jen bezpečně
Michal Martínek, Security Team Leader, IBM

Úvodní slovo


Jak se stát z kořisti lovcem, cesta k fungujícímu Security Operation Centre

Ivan Makatura, Senior Security Consultant, IBM

Jednou z klíčových zodpovědností vedení podniku při podpoře systému řízení informační bezpečnosti je zavedení procesu řešení bezpečnostních incidentů. Schopnost organizace efektivně reagovat na identifikovaný incident je závislá na kvalitní přípravě na všechny potenciální události, které by mohli nepříznivě působit na informační aktiva podniku. Podívejme se na životní cyklus incidentu, aktivity, ze kterých je složen proces řešení incidentu a zároveň stručně prozkoumejme základní předpoklady pro založení týmu reakce na bezpečnostní počítačové incidenty.


Budoucnost bezpečnosti aneb co již dnes dokáže umělá intelligence

Ondřej Burian, Security Intelligence & Threat Professional, IBM

Množství informací o nejrůznějších hrozbách a útocích exponenciálně roste každý den. Znalost a porozumění těchto dat v souvislostech včas je kritické k vyšetření nebo zastavení těchto hrozeb. Na druhé straně i ti nejlepší bezpečnostní experti mají velmi omezený čas a udržovat si přehled o aktuálním dění je čím dál obtížnější. Kognitivní technologie mohou pomoci - nezapomínají, stále se učí a jsou schopny zpracovat nejen strukturované informace stvořené bezpečnostními experty pro další kolegy. Jak inovovat váš SOC kognitivními technologiemi? Kde mohou pomoci s Vašimi bezpečnosntími incidenty a kde už ne?


Jak nepoložit firmu a přitom splnit GDPR požadavky, ideálně bez pokuty.

Daniel Joksch, Security Sales Representative, IBM

GDPR je velkým tématem tohoto roku, a to nejen v bezpečnosti. Pojďme se společně podívat, jak můžeme efektivně přistoupit k řešení požadavků nařízení a nadměrně nezatížit vlastní byznys. Účinnost nařízení se blíží a je nutné začít jednat.

Analytika, trendy a vize 2022
Jindřich Kasal, Analytics Leader, IBM

Moderní digitální ekonomika je poháněna daty. Schopnost ukládat, analyzovat, učit se a predikovat, bude v příštích letech dělit vítěze od poražených jak v oblasti byznysu, tak i ve výkonu státní správy. Jak ovlivní strojové učení a kognitivní technologie životy nás zákazníků, pacientů, občanů?


IBM u zrodu lidského života a léčby závažných onemocnění

Jan Choma, Associate Partner, IBM

Jak lze využít kognitivní systémy ve zdravotnictví? Dozvíte se, jak umělá inteligence může pomoci při hodnocení kvality lidských embryí či v predikci uspěšnosti léčby diabetických pacientů v ČR.


Podpora klinického rozhodování v onkologii

Matěj Adam, Watson Health Sales Leader, IBM

Watson Oncology pro zpřístupnění špičkového know-how a "evidence based" medicíny pro každodenní práci onkologa. Představení Watson Genomics pro klinickou interpretaci DNA sekvencování v onkologii.


Příklady využití kognitivní technologie Watson

Martin Švík, Executive IT Architect, IBM
Miroslav Sovják, Head of Contact Center, Generali pojišťovna

Kde všude lze kognitivní technologie využít v každodenním byznysu? Všude. Načerpejte inspiraci díky těmto příkladům: chatbot jako virtuální asistent (IT service desk, bankovníctví, telekomunikace), analýzy dotazníkových šetření a zpětné vazby zákazníka, podpora vyšetřovaní a detekce fraudu, aplikace v oblasti bezpečnosti či analýza nestrukturovaných dat ve zdravotnictví.

David Enc, Chief Technology Officer, IBM
Toby Woolfe, Business Development Executive, Industry Solutions Europe, IBM
Radovan Staš, Interactive Experience Leader, IBM
Petr Leština, Client IT Architect, IBM

Objevte možnosti, které Vám otvírá Internet věcí společně s Cloudem. Zjistíte, jak je můžete využít na maximum a vytěžit výhody, které nabízejí pro Váš byznys. Potkáte se s expertmi z nově otevřeného IBM CEE IOT Solution Factory a jinými průkopníky v oboru.


Kognitivní případové studie

Podělíme se s Vámi o zkušenosti při řešení inovačních výzev ze světa financí, telekomunikací, maloobchodu a jiných odvětví. Pomůžeme Vám najít nové způsoby, jak pomocí Internetu věcí a Cloudu obohatit Váš byznys.


Watson internet věcí, Cloud a diskuze

V rámci diskuze můžeme společně najít odpovědi na vaše otázky a řešení vašich problémů.

Agenda
14:00 – 15:00 Networking

Souhlasím s tím, že společnost IBM může zpracovat poskytnuté údaje způsobem uvedeným ve Prohlášení společnosti IBM o ochraně osobních údajů.

Thank you for your interest.

Přidejte si Watson Summit Prague
do kalendáře

Watson Summit Prague, 25. května 2017
Galerie Mánes, Praha

Zuzana Kocmaníková, IBM

General Manager & Central EBU Leader

Keynote: Úvodní slovo

9:30 – 9:45

Zuzana Kocmaníková je novou generální ředitelkou IBM Česká republika od začátku dubna 2017, zároveň působí také jako generální ředitelka regionu IBM Central, který zahrnuje Českou a Slovenskou republiku a je zodpovědná za aktivity firmy v obou zemích. Zuzana pracuje ve společnosti IBM od července 2004. Obchodní ředitelkou se stala v červenci 2013. Před nástupem do IBM získávala pracovní zkušenosti v několika společnostech v Rakousku a na Slovensku. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a studovala také na Wirtschaftuniversitaet ve Vídni.

Jan Kleindienst, IBM

Chief Technologist & Watson R&D Lab Manager

Keynote: Watson a kognitivní éra

9:45 – 10:15

Dr. Jan Kleindienst vede pražskou výzkumnou a vývojovou laboratoř IBM. Zaměřuje se především na oblast systémů umělé inteligence, které zahrnují modelování dialogu člověka s počítačem, zpracování přirozeného jazyka, rozpoznání řeči a reprezentaci znalostí. V tomto oboru s pražskou skupinou mají velkou řadu mezinárodních publikací a patentů. Pražská AI laboratoř IBM také stojí za technologiemi textových a hlasových konverzačních systémů nabízených jako IBM Watson Services, které na cloudové platformě Bluemix využívá mnoho zákazníků po celém světě.

Paul Walsh, IBM Global Business Services / The Weather Company

Director Weather Strategy

Keynote: Rethinking Weather -- A Cognitive Business Imperative

10:15 – 10:45

Jako ředitel společnosti Weather Strategy a Business Meteorologist IBM GBS Paul pomáhá velkým maloobchodním společnostem a společnostem dodávajícím zboží pro zákazníky používat big data o počasí a klimatu k vytvoření a řízení strategií, které vedou k efektivnějším a výnosným obchodním výsledkům. Protože je jeden z hlavních národních odborníků na vliv počasí na zákazníky a obchod, jsou Paulova pozorování pravidelně uveřejňována na The Weather Channel a CNBC a je citovaný v mnoha národních tištěných médiích, včetně The Wall Street Journal, Barrons a The New York Times. Předtím, než začal pracovat pro The Weather Company, pracoval Paul jako Senior Vice President, Business Solutions at Atmospheric and Enviromental Research (a Verisk Analytics company), Chief Strategy Officer at Storm Exchange, Inc., a Senior Vice President, Client Services Analytics at Planalytics, Inc. Před rokem 1997 jako meteorolog v United States Airforce pomáhal Paul poskytovat informace o počasí válečným pilotům a plánovačům misí a pracoval jako Chief of Weather Operations pro elitní 101 Airborne Division během operace Pouštní Bouře.

Michal Pěchouček, ČVUT a AIC

Vedoucí katedry počítačů a vedoucí výzkumného centra

Keynote: Umělá inteligence: příležitost nebo hrozba

10:45 – 11:15

Profesor a vědec v oblasti umělé inteligence se zájmem o aplikace a přenos technologií. Studoval a působil na zahraničních univerzitách. Vedl vědecké projekty financované americkými obrannými agenturami, FAA a NASA. Spoluzakladatel a investor několika úspěšných startupů v oblasti umělé inteligence. V minulosti působil jako ředitel R&D centra pro umělou inteligenci a počítačovou bezpečnost firmy CISCO v Praze a také jako stratég pro nové technologie. Spolupracuje s venture kapitálovými společnostmi Evolution Equity a Credo Ventures. V roce 2015 byl zařazen na seznam výjimečných inovátorů New Europe 100.

Michal Martinek, IBM

Security Team Leader

Sekce Bezpečnost: Změna plánu a teď už jen bezpečně

13:00 – 14:00

Michal Martínek vede divizi bezpečnosti v České a Slovenské republice od roku 2015. Je odpovědný za rozvoj a prodej IBM portfolia bezpečnostních služeb a technologií. Od optimalizace bezpečnostní strategie přes management rizik a ochranu citlivých informací až po nasazení a provoz bezpečnostního monitoringu a incident managementu.
Různým oblastem informační bezpečnosti se věnuje přes 10 let, kdy stál za první společností, která do České Republiky přivezla a úspěšně implementovala QRadar SIEM tehdy od společnosti Q1Labs , kterou následně IBM koupila a na jejímž základě vznikla celá bezpečnostní divize IBM.

David Enc, IBM

Chief Technology Officer

Sekce Internet věcí: Kognitivní případové studie, Watson internet věcí a diskuze

13:00 – 14:00

V IBM působí jako technologický ředitel (CTO) a je zodpovědný za inovace, zavádění nejnovějších technologií a zvyšování technických znalostí v regionu IBM Central, který zahrnuje Českou a Slovenskou republiku. Zaměřuje se na oblast Internetu věcí, kognitivní a cloudová řešení. V IBM se podílel na vytvoření divize softwarových servisních služeb v Čechách a později i v regionu CEE. Vedl technický a servisní tým pro oblast Commerce v regionu CEE a vloni pomáhal s vytvářením partnerského ekosystému pro oblast cloudových a kognitivních technologií pro startupy. Před nástupem do IBM podnikal 10 let v oblasti maloobchodního prodeje, v roce 1997 vytvořil a provozoval jeden z prvních internetových obchodů, spoluzaložil a řídil obchodní oddělení firmy pro e-commerce řešení. Kontinuálně se věnuje marketingu startupů a manažerů.

Jindřich Kasal, IBM

Analytics Leader

Sekce Analytika: Analytika, trendy a vize 2022

13:00 – 14:00

Jako lídr pro oblast analytiky v České a Slovenské republice v IBM je zodpovědný za portfolio analytických technologií, které zahrnuje nástroje pro práci se strukturovanými a nestrukturovanými daty jako jsou databáze, datové sklady, datové integrace, prediktivní analytika, business intelligence a enterprise content management. Do IBM přišel z HP, kde působil na technických a obchodních pozicích v oblasti software pro IT management a následně vedl obchodní aktivity v České republice za celé portfolio zahrnující nástroje pro informační bezpečnost a Big Data. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na IT management a podnikové finance.

Matěj Adam, IBM

Watson Health Sales Leader

Sekce Analytika: Analytika, trendy a vize 2022

13:00 – 14:00

Matěj Adam se v IBM věnuje využití umělé inteligence pro zdravotnictví pro trhy kontinentální Evropy, se zvláštním zaměřením na oblast onkologické péče. Během posledních více než 15-ti let působení ve společnosti IBM se věnuje oblasti zdravotnictví v různých manažerských pozicích z hlediska rozvoje nových řešení a projektů. Zaměření zahrnuje jak rychle rostoucí trhy tak země západní Evropy. Věnoval se rozvoji portfolia služeb a řešení v oblasti digitálních nemocnic v rámci globálního IBM teamu. Vedl komplexní projekty implementací s významným prvkem řízení změny a systémové transformace a e-health projekty. Před svým působením v IBM pracoval pro KMPG a SAP. Matěj Adam má titul MBA z University of Reading v Anglii a inženýrský titul v oblasti informatiky a managementu z Vysokého Učení Technického v Brně. Od roku 2010 spolupracuje s Academy of Healthcare Management v Praze a věnuje se výuce MBA pro manažery ve zdravotnictví.

Ondřej Burian, IBM

Security Intelligence & Threat Professiona

Sekce Bezpečnost: Budoucnost bezpečnosti aneb co již dnes dokáže umělá intelligence

13:00 – 14:00

V IBM působí jako regionální konzultant a expert pro Central and Eastern Europe v oblasti proaktivní ochrany infrastruktury, detekce a reakce na bezpečnostní incidenty. Věnuje se zejména nasazení kognitivních systémů a jejich zapojením do procesu tak, aby zefektivnily práci bezpečnostních analytiků a poskytly lepší pochopení nastalé bezpečnostní situace.

Tomáš Filip, Škoda Auto

Head of System Integration

Panelová diskuze: “Digitální ekonomika – vize 2022”

11:15 – 12:15

Tomáš Filip od března 2016 zodpovědný ve Škoda Auto za IT podporu procesu vzniku výrobku. Absolvent matematicko-fyzikální fakulty v Praze, který, po krátkém působení v lékařském výzkumu, zůstává již čtvrtstoletí věrný IT ve Škoda Auto a koncernu VW v různých manažerských pozicích. Po roce 2003 řídil oblast IT infrastruktury/IT Services, ať už ve Škoda v Mladé Boleslavi, či v bavorském Mnichově při výrobě trucků a busů značky MAN. V současnosti zajišťuje se svým týmem nejen podporu klasických CAD, PDM a kusovníkových systémů, High Performance Computingu, virtuální reality a simulací, ale i IT podporu oblasti s velkým potenciálem, podporu online konektivity a služeb vozů Škoda.

Jan Choma, IBM

Associate Partner

Sekce Analytika: IBM u zrodu lidského života a léčby závažných onemocnění

13:00 – 14:00

Jan zastává v IBM pozici associate partner v regionu CEE a zaměřuje se na vývoj kognitivních řešení využívajících různé metody umělé inteligence, jako například hluboké neuronové sítě. V posledních letech se zaměřil na vývoj unikátních řešení v oblasti zdravotnictví ve spolupráci s předními českými odborníky. Tato řešení přispívají ke zlepšení léčebních postupů u civilizačních nemocí v oblasti diabetologie, onkologie a poruch plodnosti. Jan popíše zkušenosti s propojováním dvou oborů - medicíny a umělé inteligence.

Daniel Joksch, IBM

Security Sales Representative

Sekce Bezpečnost: Jak nepoložit firmu a přitom splnit GDPR požadavky, ideálně bez pokuty.

13:00 – 14:00

V průběhu posledního roku se aktivně podílí na vyjednávání a analýze dopadů GDPR. Je členem pracovní skupiny na ochranu dat v rámci SP ČR a členem expertní skupiny při Úřadu vlády. V rámci IBM je součástí bezpečnostního týmu, který se zabývá jak obchodní, tak konzultační stránkou bezpečnosti.

Pavel Kysilka, 6DAcademy

Předseda správní rady

Panelová diskuze: “Digitální ekonomika – vize 2022”

11:15 – 12:15

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické. Během let 1986 –1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV. V letech 1990 – 1991 působil jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Třikrát - v r. 2011, 2012 a 2013 - byl vyhlášen Bankéřem roku. Zabývá se ekonomickými, byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce.

Je zakladatelem a předsedou správní rady 6DAcademy, prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, University Palackého v Olomouci, Nadace Leoše Janáčka, Bohemian Heritage Fund a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute.

Petr Leština, IBM

Client IT Architect

Sekce Internet věcí: Kognitivní případové studie, Watson internet věcí a diskuze

13:00 – 14:00

Působí jako Cloud Competency Leader v České a Slovenské republice. V IBM je zodpovědný za evangelizaci a prodej cloud technologií, které zahrnují softwarové nástroje pro budování privátních a hybridních cloudů a též samotné cloudové služby, jako je Infrastruktura-jako-služba, platforma-jako-služba a software-jako-služba. Díky rozsahu cloud technologií působí aktivně také v segmentu Internet věcí, Watson IoT a Cognitive Computing. V IBM působí víc jak 20 let na technických a obchodních pozicích v oblasti softwaru, architektury v různých zákaznických segmentech. Je certifikovaným IT specialistou v oblasti integračních technologií a 5 let působil jako Client Architekt pro segment Industry & Telco. Je nositelem celé řady produktových a technologických certifikací.

Miroslav Lukeš, MasterCard CZ, SK, AT

General Manager

Panelová diskuze: “Digitální ekonomika – vize 2022”

11:15 – 12:15

Miroslav Lukeš je generálním ředitelem MasterCard pro Českou republiku, Rakousko a Slovensko. Financím a technologiím se věnuje přes 15 let. Před příchodem do MasterCard vedl šest let v McKinsey & Company projekty v oblasti finančních služeb, telekomunikací a hi-tech v Evropě a v USA, především v oblasti strategie, prodeje a marketingu. Pracoval také v GE Money Bank. Prestižní program INSEAD MBA ve Francii absolvoval jako nejlepší student ročníku.
Promoval také na magisterských programech European Joint Studies Programme a na Vysoké škole ekonomické v Praze v oborech financí a IT managementu.

Ivan Makatura, IBM

Senior Security Consultant

Sekce Bezpečnost: Jak se stát z kořisti lovcem, cesta k fungujícímu Security Operation Centre

13:00 – 14:00

Zkušený bezpečnostní manažer s více než 13-ti letou praxí ředitele odboru bezpečnosti (CISO) v bankách, s rozsáhlými znalostmi v oblasti IT, se specializací na systémy řízení informační bezpečnosti (ISMS), stejně tak jako na procesy řízení IT rizik. Soudní znalec v odvětví Bezpečnost a ochrana informačních systémů zapsaný v Seznamu znalců, tlumočníků a překladatelů Ministerstva spravedlnosti Slovenské Republiky. Certifikovaný auditor informační bezpečnosti a výkonný místopředseda Slovenské asociace pro informační bezpečnost. V IBM působí jako seniorní konzultant pro oblast bezpečnosti.

Radovan Staš, IBM

Interactive Experience Leader

Sekce Internet věcí: Kognitivní případové studie, Watson internet věcí a diskuze

13:00 – 14:00

Radovan Staš je technologický lídr, který okolo sebe vybudoval tým expertů na vývoj IoT řešení, mobilních aplikací či cloudových řešení. Díky celému týmu odborníků efektivně spolupracujících pod Radovanovým vedením mohou klienti denně využívat nové vědomosti a zkušenosti a posouvat tak své hranice standardů směrem k přelomovým řešením dneška.

Martin Švík, IBM

Executive IT Architect

Sekce Analytika: Příklady využití kognitivní technologie Watson a reference Analýza komunikace callcentra

13:00 – 14:00

Martin pracuje ve společnosti IBM na pozici IT Architect pro WW Corporate Strategy, kde se spolupodílí na implementacích inovativních first of a kind řešení (Watson, Blockchain, IoT, Analytics, Cloud) pro největší strategické zákazníky, zároveň řídí malý tým 20 lidí, kteří se zabývají implementací Watson řešení po celém světě. Martin bude hovořit o konkrétních možnostech užití watson technologií, a to ať již použití mikroslužeb na Bluemix platformě, tak on premise Watson řešení.

Toby Woolfe, IBM

Business Development Executive, Industry Solutions Europe

Sekce Internet věcí: Kognitivní případové studie, Watson internet věcí a diskuze

13:00 – 14:00

Toby Woolfe je Industrial Solutions Leader, IBM Europe. Je odborníkem v používání analytických technologií v automobilovém, kovozpracujícím průmyslu a v podobných typech průmyslu a pomáhá zákazníkům pochopit technologické strategie a tím lépe používat data. Za deset let práce v IBM získal Toby odborné znalosti a zkušenosti a vytvořil strategie a PoC a zároveň pracoval s lídry v automobilových a průmyslových odvětvích v celé Evropě na tom, jak využít svých dat pro analýzy a optimalizaci. Dostal cenu IBM 100% Club performer, Elite Club a v současné době se podílí na European Maestro Training programu pro zlepšení profesních znalostí.

Jana Žůrková, Vodafone

VP Enterprise Business Unit

Panelová diskuze: “Digitální ekonomika – vize 2022”

11:15 – 12:15

Jana Žůrková vystudovala filologii na Masarykově univerzitě v Brně a ekonomii a management na Mendelově univerzitě v Brně. Během studií absolvovala stáž na University of Glasgow a manažerské kurzy Crotonville Leadership Training a West Point Leadership Development Course.

Svou kariéru Jana zahájila ve společnosti Alstom a poté Accenture, kde vedla projekty pro řadu předních evropských finančních institucí. Ve finanční skupině GE Capital se významně zasloužila o růst komerčních portfolií v několika evropských zemích. Na své poslední pozici řídila expanzi centra sdílených služeb pro akvizici klientů v Severní a Jižní Americe. Momentálně se podílí také na mentoringu startupů. Jana hovoří anglicky a německy.

Ve svém volném čase se Jana věnuje tenisu, lyžování, cyklistice a józe.

Alexander Pilař, Deutsche Post DHL

EVP, Managing Director IT Services

Panelová diskuze “Digitální ekonomika – vize 2022”

11:15 – 12:15

Alex is Executive Vice President, Managing Director IT Services at Deutsche Post DHL (DPDHL), effective February 2015.

Alex first joined DHL in April 1991 in Prague and had held various positions before being appointed Infrastructure Services Director for the Europe, Africa and Middle East region based in London. Two years later, Alex assumed the role of Global Program Director responsible for the IT integration of all divisions across DHL which included the establishment of DP DHL’s IT Services Centre in Prague.

In 2006, Alex was appointed CIO and EVP IT Global Business Services & Corporate Centre, based in Bonn. He held this role till his appointment as CIO and COO at DHL Supply Chain in 2008, responsible for both the IT and Operations agendas for the DPDHL division.

Alex is a Czech national and holds a degree in Computer Science & Mechanical Engineering from the Czech Technical University of Prague. He is married with two daughters, enjoys sailing, reading and spending time with his family.