Jste inovátor? Zajíma Vás akademické prostředí? Rádi děláte věci jinak? Připojte sa k IBM Smarter University

Jste inovátor? Zajíma Vás akademické prostředí? Rádi děláte věci jinak? Připojte sa k IBM Smarter University

Výuka a vzdělávání

Využijte prakticky orientovanou spolupráci mezi IBM a vyučujícími. Cílem programu je naučit studenty dovednostem z oblasti IT, které budou potřebovat ke svému úspěšnému uplatnění na dynamicky se měnícím trhu práce. U studentů i vyučujících podporujeme nejen technické znalosti a dovednosti, ale i mezioborovost a rozvoj soft skills.

V rámci programu IBM Academic Initiative nabízí společnost IBM možnost využít téměř veškeré softwarové produkty zdarma pro potřeby výuky a nekomerčního výzkumu.
Přístup k softwaru mají pouze vyučující, kteří jsou zaregistrovaní v programu IBM Academic Initiative. Registrace (US) do tohoto programu je zdarma. S registrací získá vyučující i oprávnění stahovat plné verze softwaru z tzv. Software Access Catalogu (US). Studenti nemají přímý přístup do softwarového katalogu a software mohou získat jen prostřednictvím vyučujícího.
Software poskytovaný v rámci programu IBM Academic Initiative je v plných verzích (bez funkčního či časového omezení). Licenční podmínky umožňují použít tento software pro potřeby výuky (tj. výuky dané technologie), jako i pro potřeby bakalářských, diplomových nebo disertačních prací. Software lze použít zdarma i pro potřeby nekomerčního výzkumu (tj. nikoli pro výzkum a vývoj na objednávku komečního subjektu).
Software může být instalován jak na počítačích ve školních učebnách, tak i na osobních počítačích studentů.

Kromě licencí nabízí IBM také přístup k výukovým materiálům. Většina materiálů vychází z komerčně dostupných kurzů společnosti IBM - tj. skládá se z manuálu pro instruktora, manuálu pro studenta a návodu jak nastavit učebnu pro cvičení. Kromě těchto produktově orientovaných materiálů nabízí IBM i obecnější materiály pro vybrané oblasti (např. Základy programování v Javě apod.). K dispozici je více než 250 kurzů.
Stejně jako v případě přístupu k softwaru, je i přístup k výukovým materiálům podmíněn registrací (US) v programu IBM Academic Initiative, která je zdarma. Po registraci získá vyučující přístup do sekce "Courseware Repository (US)", kde si může stáhnout potřebné materiály. Výukové materiály lze použít jako celek, nebo lze využít jen některé části kurzů hodící se do výuky.