Vítejte

Vítejte

Ve společnosti IBM přistupujeme k rozvoji IT vzdělanosti na českých vysokých školách aktivním způsobem. Nabídka forem spolupráce s univerzitami a studenty je rozsáhlá a reprezentována programem IBM Smart University. Program zastřešuje spolupráci s předními univerzitami. Klíčové oblasti spolupráce tvoří:

Vzdělávání

Využijte prakticky orientovanou spolupráci mezi IBM a vyučujícími. Cílem programu je naučit studenty dovednostem z oblasti IT, které budou potřebovat ke svému úspěšnému uplatnění na dynamicky se měnícím trhu práce. U studentů i vyučujících podporujeme nejen technické znalosti a dovednosti, ale i mezioborovost a rozvoj soft skills. Získejte zdarma i přístup k potřebnýnm zdrojům - IBM softwaru, studijním materiálům a školením.

Výzkum

Navažte spolupráci s IBM v oblasti vědy a výzkumu - posuňte výzkum na světovou úroveň, nalezněte nové výzkumné příležitosti a využijte geografického i odborného záběru IBM výzkumu. Cílem programu je propojení univerzitního a komerčního výzkumu zaměřeného na inovace s akcentem na jejich praktické využití.

Chytřejší školství

Adresujeme nejobtížnější problémy školství, uvědomujeme si možnosti, které přináší moderní technologie. Naší snahou je transformovat školství v duchu chytrých řešení postavených na IBM technologiích a zkušenostech z celého světa.

Podívat se na videoChytřejší školský systém by nejprve snížil plýtvání a vylepšil stárnoucí infrastrukturu – což je zásadní nejen v době ekonomické krize, jelikož kvalitní výuka stojí nemalé prostředky. A co je důležitější, chytřejší školství ví, že změna je nutná i ve způsobu učení – se zaměřením se nikoli na administrativu, ale na dvě hlavní složky školského systému: studenta a učitele.

Chytřejší vzdělávání