Software a další zdroje

Software a další zdroje

V rámci programu IBM Academic Initiative nabízí společnost IBM možnost využít téměř veškeré softwarové produkty zdarma pro potřeby výuky a nekomerčního výzkumu.

Jaký software nabízíme?

Nabídka softwaru v programu IBM Academic Initiative se mění v závislosti na produktové nabídce IBM (nové akvizice, nové verze...). Většina softwarových nástrojů IBM je přes program IBM Academic Initiative přístupná. Kompletní seznam IBM softwaru naleznete v produktovém přehledu.

Software zdarma pro výuku a nekomerční výzkum

Software poskytovaný v rámci programu IBM Academic Initiative je v plných verzích (bez funkčního či časového omezení). Licenční podmínky umožňují použít tento software pro potřeby výuky (tj. výuky dané technologie), jako i pro potřeby bakalářských, diplomových nebo disertačních prací. Software lze použít zdarma i pro potřeby nekomerčního výzkumu (tj. nikoli pro výzkum a vývoj na objednávku komečního subjektu).

Software může být instalován jak na počítačích ve školních učebnách, tak i na osobních počítačích studentů.

Jak získat přístup k softwaru

Přístup k softwaru mají pouze vyučující, kteří jsou zaregistrovaní v programu IBM Academic Initiative. Registrace (US) do tohoto programu je zdarma. S registrací získá vyučující i oprávnění stahovat plné verze softwaru z tzv. Software Access Catalogu (US). Studenti nemají přímý přístup do softwarového katalogu a software mohou získat jen prostřednictvím vyučujícího.

Příklady využití softwaru

Využití softwaru v rámci vzdělávacích projektů naleznete v sekci realizované projekty.


Výukové materiály

IBM si je vědoma, že samotné softwarové nástroje jsou pro výuku potřebné, ale že v rámci spolupráce se školami v oblasti vzdělávání je potřeba komplexnější přístup. Proto kromě licencí nabízí i přístup k výukovým materiálům. Většina materiálů vychází z komerčně dostupných kurzů společnosti IBM - tj. skládá se z manuálu pro instruktora, manuálu pro studenta a návodu jak nastavit učebnu pro cvičení. Kromě těchto produktově orientovaných materiálů nabízí IBM i obecnější materiály pro vybrané oblasti (např. Základy programování v Javě apod.). K dispozici je více než 250 kurzů.

Přístup k výukovým materiálům

Stejně jako v případě přístupu k softwaru, je i přístup k výukovým materiálům podmíněn registrací (US) v programu IBM Academic Initiative, která je zdarma. Po registraci získá vyučující přístup do sekce "Courseware Repository (US)", kde si může stáhnout potřebné materiály. Výukové materiály lze použít jako celek, nebo lze využít jen některé části kurzů hodící se do výuky.

Realizované projekty

Využití softwaru v rámci vzdělávacích projektů naleznete v sekcii realizované projekty.

Chytřejší vzdělávání