Jste inovátor? Zajíma Vás akademické prostředí? Rádi děláte věci jinak? Připojte sa k IBM Smarter University

Jste inovátor? Zajíma Vás akademické prostředí? Rádi děláte věci jinak? Připojte sa k IBM Smarter University

Financování projektů

Vedle softwarových licencí, výukových materiálů, přednášek či konzultací zdarma nabízíme i možnost přímého spolufinancování vybraných aktivit. Našim cílem je podpořit společné aktivity v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.
Finanční podpora je soustředěna do pěti grantových schémat:

Získanou částku lze použít pro financování zejména menších projektů, které využívají IBM technologie, zavádějí je do výuky, připravují materiály, nebo organizují soutěže a další akce zvyšující povědomí o činnosti a technologiích IBM. Přihlášené projekty jsou nejprve nominovány na lokální úrovni a poté postupují k výběrové komisi na nadnárodní úrovni, která rozhodne o přidělení finanční podpory a o její výši.

Prostřednictvím Academic Initiative Awards nabízíme vyučujícím a školám možnost získat finanční příspěvek pro akci či záměr na individuální bázi. Pokud máte konkrétní projekt či záměr, který rozšíří povědomí o našich produktech a jejich praktickém využití - nebojte se nás kontaktovat.

Cílem programu Faculty Awards je podpořit spolupráci mezi univerzitami a odbornými pracovišti společnosti IBM formou vědecko-výzkumných projektů. Každoročně vypisujeme odborná témata, na která mohou univerzity přihlásit své projekty, jež vychází z předběžné dohody s konkrétními pracovišti IBM. Přihlášení projektu je iniciováno ze strany IBM.

Ph.D. Fellowship program je zaměřen na vyhledávání, rozvíjení a v neposlední řadě i odměňování technických talentů na univerzitách. Program je určen pro studenty prezenčního doktorského studia v druhém a vyšším ročníku. Studenti jsou nominováni fakultou, přičemž každý z vybraných uchazečů musí mít svého mentora, který jej v průběhu programu vede a zapojuje do výzkumu a vývoje v našich laboratořích. Výběr studentů v tomto programu probíhá jednou ročně.

Program Shared University Research Awards je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje na univerzitách v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu některé z IBM laboratoří a univerzitního výzkumného centra. V případě nalezení společného tématu, průniku našich výzkumných aktivit s činností univerzity, se otevírá možnost podpořit tuto činnost poskytnutím potřebného technického vybavení, zejména počítačů, serverů a jiného (nezbytného) hardware k realizaci výzkumu.

Máme zkušenosti i s projekty financovanými z třetích stran. V případě společného zájmu, můžeme být partnerem projektu a poskytnout potřebné informace, cenné znalosti a poradenství světového lídra v oblasti IT služeb a sofistikovaných řešení. Dokážeme pomoci s definicí a návrhem technického řešení projektu, jeho architekturou i analýzou obchodní stránky včetně zhodnocení využitelnosti výsledků projektu a jejich (následné) komercializace.