Chytřejší planeta vyžaduje chytřejší komunikační infrastrukturu.


Platformy IBM pro poskytovatele služeb cloudu

Chytřejší komunikace. Směr chytřejší planety.

Růst tržeb poskytovatelů telekomunikačních služeb | IBM

T-Mobile: Úspěšná spolupráce s IBM Netezza

Růstové příležitosti v oblasti mobile banking

IBM platforma služeb cloudu pro CSPs"It's more than talk"

Po dekádě rychlého růstu čelí odvětví telekomunikací rostoucím výzvám. Nemalou výzvou je např. potřeba, aby telekomunikační společnosti přehodnotili svou stávající identitu poskytovatelů čistě telekomunikačních služeb (CSPs – communication service providers).

Důvodem je změna. Osobní telekomunikační technologie se vyvinuly z prostého „zůstat v kontaktu“ v zábavu na vyžádání, v kancelář, ať jste kdekoli a ve stálé společníky v podobě sociálních sítí a streamovaných médií.

Jednotlivá odvětví i státní instituce také přicházejí na nové způsoby, jak zlepšit každodenní činosti pomocí širokopásmového připojení. Jednoduše řečeno, díky tvůrčímu myšlení a vysokorychlostnímu přenosu dat nebudou zdravotnictví, vzdělávání, utility, technická infrastruktura či další nezbytné služby již nikdy stejné.

Uvědomění si potenciálu chytřejších telekomunikací bude po stávajícím systému vyžadovat zavedení nových funkcí a modelů tak, aby se pomocí zařízení jednodušeji data přenášela a interpretovala, abychom poskytovali bezpečnější připojení a zvýšili ochranu identity. Udžet svou silnou pozici mohou tradiční poskytovatelé komunikačních služeb např. přesunem do přilehlých odvětví jako je zdravotnictví, doprava nebo údržba páteřní sítě pro obousměrné smart meters v utilitách.

Účastníci Smarter Industries Symposium 2010, které proběhlo v Barceloně, identifikovali tři zásadní kroky pro poskytovatele komunikačních služeb, jak čelit výzvám na trhu a jak využít vznikajících příležitostí:

Nejnovější studie IBM týkající se telekomunikací:

2011 IBM Global Telecommunications Consumer Survey (PDF, 1.37MB)

IBM Institute for Business Value nedávno vydal druhý globální průzkum, ve kterém byli osloveni uživatelé telekomunikačních služeb. Navazuje na průzkum z roku 2009 v jehož průběhu jsme se dotazovali zhruba 7 700 zákazníků z 9 zemí, jehož výsledky však byly velmi ovlivněny globální finanční krizí).

Aktuální průzkum pracuje s daty z roku 2011, tedy z období, kdy se mnoho zemí ještě nevzpamatovalo z krize roku 2008, navíc mezi zákazníky panuje obava z možného dopadu aktuální evropské dluhové krize. Pro tento aktuální výzkum jsme vzorek dotazovaných rozšířili na téměř 13 000 zákazníků z 24 zemí, včetně České republiky.

Průzkum ukazuje, že poskytovatelé komunikačních služeb (CSPs) musí reagovat na nové výzvy. V této době zákazníci již mnohem více vnímají cenu, jsou méně loajální a využívají internet, svých přátel, rodiny a sociální média, aby se dostali ke zboží a službám, o které mají zájem. Současně s tím mají také spotřebitelé neskutečnou moc nad tím, jak jsou vnímány jednotlivé značky.

CSPs mají určité příležitosti využít blízké vertikální trhy. Nicméně zde existují výrazné mezery, které musí současní CSPs vyplnit, aby se stali preferovaným poskytovatelem.


Building advocacy in telecommunications

Jak mohou poskytovatelé telekomunikačních služeb zvýšit loajalitu zákazníků v propojeném světě

Podle výsledků nedávného průzkumu IBM mají CSPs i přes praktikování přístupu „zákazník na prvním místě“ jen velmi málo loajálních zákazníků či „obhájců“ v jejich řadách.

Poskytovatelům telekomunikačních služeb doporučujeme iniciovat programy zacílené na behaviorální, emociální a racionální aspekty vztahu se zákazníky a přímo tak vylepšit jak vnímání služeb zákazníky, tak i hlavní ukazatele výkonnosti.

Náš výzkum ukazuje několik klíčových kroků, přesahující tradiční techniky, a které pomáhají posílit prosazování CSPs a podporují jejich růst:

Becoming a cloud service provider (PDF, 430KB)

Poskytovatelé komunikačních služeb (CSPs), kteří se přeměnili i na poskytovatele cloudu, mohou expandovat i mimo tradiční trh komunikací a rozšířit tím své pole působnosti. Podívejte se, jaké výhody mohou CSPs získat díky cloud computingu – a to jak externě, tak i interně, např. nákladově efektivní tvorbu, řízení a monetizaci cloudových služeb pro své zákazníky.

Smarter communications through analytics: Harnessing the power of data and analytics to maximize the value of each customer

Pro poskytovatele komunikačních služeb (CSPs) se integrovaná znalost zákazníků, procesů a byznysu může stát významnou konkurenční výhodou a zdrojem rychlého růstu. Tento dokument zkoumá vizi Chytřejších komunikací skrz analytiku a na příkladech ukazuje rentabilitu investice (ROI) do vybudování kompletního rámce obchodních schopností.

Kontaktujte nás

Reference

Nechte se inspirovat jednou z největších telekomunikačních společností v ČR - přečtěte si referenci, kterou od VODAFONE Česká republika obdrželo řešení provedené IBM.

IBM Global CMO Study 2011 – z pohledu telekomunikací

CMO

Drtivá většina CMOs z odvětví komunikačních služeb věří, že největší vliv na zákazníky má marketing prostřednictvím digitálních kanálů.

IBM Communications Virtual Briefing Center

IBM Industry Virtual Briefing Centers

S IBM Communication Virtual Briefing Center máte přístup k  inovacím, novým myšlenkám a odborným znalostem IBM pro odvětví komunikací. Sdílíme zde kreativní přístupy, které vašemu byznysu pomůžou zavést nové služby a byznys modely, dodat rozličné zkušenosti zákazníkům, vylepšit operativní efektivitu a snížit náklady.