Portál pro veřejnou správu. Podpora zdravé ekonomiky, udržitelného hospodářského rozvoje a vytváření bezpečné společnosti. Analytické metody a optimalizační postupy pro státní správu (1.01MB)

Government Framework

Společnost IBM přistupuje k rozvoji IT vzdělanosti na českých vysokých školách velmi aktivně. Rozsáhlá nabídka různých forem spolupráce s univerzitami a studenty prezentovaná pod společným programem IBM University Relations umožňuje spolupracovat s jednou z největších světových firem v oblasti informačních technologií operující ve 174 zemích světa.
Soustředěné úsilí věnované inovačním aktivitám umožnilo IBM získat vedoucí postavení na trhu informačních technologií. IBM vlastní 8 vědecko - výzkumných středisek po celém světě, ročně investuje přes 5 miliard dolarů do vědy a výzkumu a vlastní přes 40 000 patentů. Z řad zaměstnanců IBM pochází také 5 laureátů Nobelovy ceny.
V rámci vztahů s univerzitami i jinými vzdělávacími institucemi nabízí firma IBM rozličné druhy spolupráce, jak v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti vědy a výzkumu.

Partneři ve vzdělávání

 • IBM Academic Initiative je celosvětový program, který pomáhá vzdělávat milióny studentů, čímž přispívá k rozvoji nabídky konkurenceschopné pracovní síly v oboru informačních technologií (IT). Program pomáhá fakultám a výzkumným týmům na univerzitách blíže se seznámit s nejnovějšími IT technologiemi a využít tyto poznatky ve výzkumu i výuce jednotlivých předmětů. Registrací do programu univerzita získává přístup k široké škále softwaru IBM pro účely výuky, tj. k technickým materiálům i k připraveným osnovám kurzů. K jednotlivým produktům získají pracovníci fakulty možnost absolvovat softwarová školení i navazující certifikace.. S nejnovějšími technologiemi a trendy jsou účastníci seznamováni prostřednictvím webcastů, elektronických zpravodajů nebo specializivaných konferencí. Více informací o programu naleznete zde (US)


 • Studentské stáže si v prostředí společnosti IBM kladou za cíl propojit teoretické znalosti studentů s reálnými zkušenostmi z praxe tak, aby tito měli možnost získat potřebnou kvalifikaci. Jedná se o neplacený program, jehož vysokou přidanou hodnotou je investice do vzdělání, zisk jedinečných zkušeností a zvýšení šance při umístění se na trhu práce. Program si klade za cíl rozvíjet i tolik potřebné dovednosti v oblasti soft skills. Nejlepší absolventi stáží mají možnost odstartovat svoji kariéru buď přímo v IBM na pozicích Junior Consultant nebo v partnerských firmách IBM. Více informací naleznete v brožuře (PDF, 237KB)

Partneři ve vědě a výzkumu

 • IBM Faculty Awards je program, jehož cílem je podpořit spolupráci mezi univerzitami a odbornými pracovišti společnosti IBM, a to formou vědecko - výzkumných projektů. Společnost IBM každoročně vypisuje odborná témata, na která mohou univerzity přihlášovat své projekty vycházející z předběžné dohody s konkrétním pracovištěm společnosti IBM. Podrobně popsané projekty se přihlašují prostřednictvím pracovníků společnosti IBM. Výběr projektů probíhá čtyřikrát ročně na celosvětové nebo evropské úrovni. Vybrané projekty získají jednoletou finanční podporu v podobě grantu. Program je nejčastěji využívanou formou vědecko - výzkumné spolupráce univerzitních pracovišť s výzkumnými a vývojovými laboratořemi společnosti IBM. Více informací o programu naleznete zde


 • Program IBM Students Research Projects nabízí studentům aktivní účast na řešení vědecko-výzkumných projektů ve spolupráci s IBM Watson Research Lab Prague. Program běží v rámci spolupráce s ČVUT již od roku 2005 a probíhá vždy dvakrát ročně. Kromě finanční odměny, kterou mohou studenti za své práce získat, jde též o možnost podílet se na výzkumech spolu s odborníky z Centra pro výzkum a rozpoznávání hlasu (Voice Technologies and Systems) společnosti IBM v Praze.


 • Program IBM Ph.D. Fellowship je zaměřen na vyhledávání, rozvíjení a v neposlední řadě i odměňování technických talentů na univerzitách. Program je určen pro studenty prezenčního doktorského studia v druhém a vyšším ročníku. Studenti jsou nominováni fakultou. Každému z vybraných studentů je podle jejich technického zaměření přidělen IBM mentor, a studenti jsou pod jeho vedením zapojeni do výzkumu a vývoje v rámci IBM laboratoří. Výběr studentů pro program IBM Ph. D. Fellowship probíhá jednou ročně. Studenti získají během programu roční stipendium. Více informací o programu naleznete zde

Kontaktujte nás

 • Jan Louda

  University   Relations

  +420 737 264 443  *

 • Jaroslav Zelený

  SSME Specialist

  +420 737 264 332  *

 • Pavel Wimmer

  Intership   Coordinator

  +420 737 264 383  *


*Pondělí – Pátek od 9:00 – 17:00