Ocenění

OCENĚNÍ IBM ČR V ROCE 2011

IBM28.11.2011 – Firma roku: Rovné příležitosti
IBM získala třetí místo za svoji politiku v oblasti rovných příležitostí vyhlašované obecně prospěšnou společností Gender Studies. Cílem ceny „Firma roku 2011: Rovné příležitosti“ (odkaz směřuje mimo ibm.com), je motivovat firmy, aby začaly tuto problematiku vnímat jako jeden z důležitých principů svého rozvoje a implementovaly ji do svých personálních politik.


Byznys pro společnost9.11.2011 – TOP odpovědná firma
IBM byla oceněna druhým místem v soutěži o TOP odpovědnou firmu roku 2011 (odkaz směřuje mimo ibm.com) Cenu uděluje platforma Byznys pro společnost za společensky odpovědné podnikání. Na letošním devátém ročníku byly oceněny firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti a snižování svého dopadu na životní prostředí.


Investor roku
					Investor of the year 20101.11.2011 – Investor roku 2010
Společnost IBM se umístila v žebříčku „Investor roku 2010 – IT a strategické služby“ (odkaz směřuje mimo ibm.com) vyhlašované agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Sdružením pro zahraniční investice – AFI na druhém místě díky dalšímu rozšíření svého IBM Global Services Delivery Center v Brně.

OCENĚNÍ IBM ČR V ROCE 2010

TOP ICT 2010, oceněná firma. TOP 10, top systémový integrátor roku 2010.24.10.2010 – TOP 10 ICT firem roku, TOP systémových integrátorů
IBM Česká republika obdržela ve 12. ročníku TOP Programu, který pořádá společnost HotTop (odkaz směřuje mimo ibm.com), hned dvě ocenění. Byla rozpoznána jako jedna z deseti nejlepších ICT firem a dále jako jedna ze tří nevýznamnějších systémových integrátorů působících na českém trhu v roce 2010.


Červen 2010 – Gender Audit
Společnost IBM Česká repubika prošla v první polovině roku 2010 genderovým auditem. Audit, který v období od ledna do května 2010 prováděla organizace Aperio (odkaz směřuje mimo ibm.com) - Společnost pro zdravé rodičovství v rámci projektu „Rovné zacházení na pracovištích v Praze“, hodnotil několik oblastí personálních politik, ve kterých sledoval, do jaké míry IBM naplňuje princip rovných příležitostí. V řadě oblastí byla společnost IBM Česká republika vyhodnocena jako nadstandardní.


18.5.2010 – IBM Beacon Awards
IBM vyhlásila vítěze 10. ročníku předávání ocenění IBM Beacon Awards, která jsou udělována obchodním partnerům za technologicky vyspělá a inovativní řešení, jež jsou založena na produktech a službách IBM. Vítězi ocenění Beacon Awards, jež byli vybíráni z 21 oblastí, se stali lídři trhu, kteří prokázali špičkovou odbornost a vyspělost svých řešení. Mezi vítězi je i česká firma AutoCont CZ a.s. (odkaz směřuje mimo ibm.com), která byla oceněna v kategorii „Jedinečné řešení postavené na serverech System x a BladeCenter“.


12.7.2010 – SAP Quality Award
Zlaté ocenění SAP Quality Award (odkaz směřuje mimo ibm.com) v kategorii Implementace ve velkých podnicích v regionu CEE získal projekt realizovaný Letištěm Praha ve spolupráci se společností IBM. Projekt spočíval v zavedení inovativního řešení IBM BlueSky postaveného na informačním systému SAP ERP, které na základě dat z letištní operační databáze sjednotilo zpracování, výpočet a fakturaci letištních poplatků a poplatků za služby handlingu. Projekt byl také nominován spolu s dalšími pěti účastníky do finále soutěže SAP Quality Awards v oblasti Evropy, Blízkého východu a Afriky.

OCENĚNÍ IBM ČR V ROCE 2009

Investor roku. Investor of the year. 2008.23.6.2009 - Investor roku 2008
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI vybraly společnost IBM Česká Republika jako nejvýznamnějšího investora v oblasti strategických služeb za rok 2008 (odkaz směřuje mimo ibm.com). Důvodem ocenění je vybudování pražské centrály, ze které IBM řídí podnikání ve střední a východní Evropě. Centrála v Praze odpovídá za obchodní politiku, rozvoj inovací a inteligentních řešení v dalších 19 zemích regionu včetně baltských zemí a Turecka.


TOP ICT. 2009. TOP 10. 20094.10.2009 – TOP 10 ICT firem roku, TOP systémových integrátorů
IBM Česká republika obdržela v 11. ročníku TOP Programu (odkaz směřuje mimo ibm.com), který pořádá společnost HotTop, hned dvě ocenění. Byla rozpoznána jako jedna z deseti nejlepších ICT firem a dále jako jedna ze tří nevýznamnějších systémových integrátorů působících na českém trhu v roce 2009.


11.11.2009 – Firma roku: Rovné příležitosti 2009
IBM Česká republika získala 2. misto v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2009 (odkaz směřuje mimo ibm.com), kterou každoročně uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies. Porotci ocenili především aktivity a programy, které IBM vytváří v oblasti zvyšování počtu žen v informačních technologiích. Podpora rovných příležitostí nejen žen a mužů tvoří jednu z hodnot IBM a prolíná se mnoha oblastmi působení firmy. Od minulé účasti v roce 2007 stoupl počet žen v IBM jak celkově, tak i na vedoucích pozicích.


29.11.2009 – Případová studie roku 2009
Případová studie společnosti IBM Data FN v Motole má pod palcem GMAS získala hlavní cenu ve čtvrtém ročníku soutěže o nejlepší případovou studii roku, kterou každoročně vyhlašuje redakce měsíčníku CIO Business World vydavatelství IDG Czech. Kromě celkového vítězství obsadila studie IBM také první příčku ve své oborové kategorii „Zdravotnictví“ a dále jí bylo uděleno zvláštní ocenění za inovativnost.
CIO Business World, č. 12/2009

OCENĚNÍ IBM ČR V ROCE 2008

21.2.2008 - Nejlepší produkt 2007 časopisu Connect!
Redakce časopisu Connect! ohodnotila novou verzi Lotus Notes 8 společnosti IBM jako nejlepší produkt roku 2007. Zástupci redakce na Lotus Notes 8 ocenili především vysokou míru inovace a komplexnost integrovaného pracovního prostředí. Vyhlášení Nejlepších produktů roku 2007 (odkaz směřuje mimo ibm.com) organizovalo vydavatelství Computer Press. Během slavnostního předávání byly v deseti kategoriích vyhlášeny vždy tři nejlepší produkty z oboru, kterému se redakce časopisu a internetového magazínu věnuje.


29.5.2008 – Best Project Management
Absolutním vítězem soutěže Best Project Management (odkaz směřuje mimo ibm.com), jejímž cílem je nalézt a ocenit nejlepší projektové managery ICT, organizačních a procesních projektů v oblasti komerčního sektoru a státní správy, se stal tým projektového managera Daniela Trhoně ze společnosti IBM Česká republika za projekt ERPort na Letišti Praha, s.p. Osmičlenná odborná porota ocenila zejména promyšlené nasazení projektového řízení, jeho přizpůsobení podmínkám u zákazníka a úspěšné řízení tohoto vysoce rizikového úkolu - implementace systému mySAP Business Suite na Letišti Praha.


5.6.2008 - Microsoft Zaměstnavatel bez bariér 2008
IBM Global Services Delivery Center Czech Republic získalo 2. místo ve speciální kategorii „Microsoft Zaměstnavatel bez bariér" soutěže Jobspilot.cz Zaměstnavatel roku 2008. Iniciátorem a garantem této kategorie, určené firmám zaměstnávajícím handicapované, je Konto BARIÉRY. Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje firmy s více než 25 zaměstnanci, které zaměstnávají handicapované kvůli jejich schopnostem, na něž handicap nemá vliv. Hlavním cílem soutěže je snaha upozornit na problematiku zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem.


5.10.2008 - TOP 10 ICT firem roku 2008
Společnost HotTop, spol. s r. o., vyhlásila v jubilejním desátém ročníku TOP Programu společnost IBM jako jednu z deseti nejlepších ICT firem působících na českém trhu v roce 2008. Oprávnění voliči letos vybírali ze 113ti nominovaných společností. Hlavním smyslem soutěže TOP 10 ICT firem je zmapovat pozici IT firem v daném roce na českém trhu.


18.11.2008 - Databázový produkt roku 2008
Databázový produkt rokuRedakce Databázového světa již po osmé vyhlásila vítěze soutěže Databázový produkt roku. Tématem tohoto ročníku byla podpora národních a lokálních specifik. IBM Informix Dynamic Server 11.5 Enterprise Edition získal mimořádné ocenění redakce Databázového světa a zároveň 2. místo v čtenářské anketě.


28.11.2008 - Českých 100 nejlepších 2008
Společnost Comenius zveřejnila žebříček Českých 100 nejlepších (odkaz směřuje mimo ibm.com), jehož cílem je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně ocenit české či v ČR zaregistrované firmy a společnosti, které dosahují mimořádných anebo jinak pozitivních výsledků. IBM se umístila jak v celkovém přehledu, tak i v samostatné kategorii Informační a komunikační technologie (odkaz směřuje mimo ibm.com).


2.12.2008 - HREA Excellence Award 2008
Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů udělila cenu odborné poroty HREA 2008 (odkaz směřuje mimo ibm.com) projektu Lighthouse, který vznikl ve spolupráci IBM a brněnské Masarykovy univerzity. Cílem projektu je identifikace pracovních pozic v IBM IDC Brno pro zrakově postižené IT specialisty.

OCENĚNÍ IBM ČR V ROCE 2007

27.2.2007 - IT projekt roku 2006
CACIO, Česká asociace manažerů úseků informačních technologií vyhlásila projekt společností IBM ČR a LOGIS jako jeden ze tří vítězných projektů v roce 2006. Jednalo se o projekt pokročilého plánování hutní výroby v Třineckých železárnách, jež byl implementován v náročném prostředí kontinuální výroby. Projekt výrazně přispěl k udržení a rozvoji konkurenceschopnosti podniku.

Více informací naleznete zde (odkaz směřuje mimo ibm.com).


29.3.2007 - 100 obdivovaných firem České republiky 2007
29. března sdružení CZECH TOP 100 zveřejnilo výsledky žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky 2007, mezi kterými se umístila i IBM ČR. Žebříček je tvořen na základě hlasování manažerů významných společností, ekonomických a finančních analytiků, zástupců oborových sdružení, svazů a profesních asociací, oslovených Sdružením CZECH TOP 100. Stovku nejobdivovanějších firem pak tvoří ty, které se umístily na prvních čtyřech místech v každém z 25 oborů.

Výsledkovou listinu nefinančních oborů naleznete zde (odkaz směřuje mimo ibm.com).


5.4.2007 - Zlatý středník 2006
V 5. ročníku soutěže Zlatý středník 2006, kterou každoročně vyhlašuje PR Klub, získala společnost IBM ČR v kategorii B2B časopisů certifikát profesionální úrovně na stupni Top Rated za svou publikaci The Blue Rose. V kategorii firemních katalogů byla oceněna certifikátem profesionální úrovně na stupni Rated za katalog S námi to zvládnete.

Soutěž hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Výsledný žebříček všech umístěných naleznete zde (odkaz směřuje mimo ibm.com). Informace o soutěži zde.


20.4.2007 - The Crystal Crown Award
IBM ČR byla oceněna neziskovou organizací Birmingham International Center ve státě Alabama, USA za společenskou zodpovědnost cenou The Crystal Crown.


23.5.2007 - Microsoft Zaměstnavatel bez bariér 2007
Odborná porota vyhlásila v 5. ročníku soutěže Zaměstnavatel roku, kterou pořádá společnost AXA, společnost IBM Global Services Delivery Center Czech Republic vítězem ocenění Microsoft Zaměstnavatel bez bariér 2007. Společnost byla oceněna za svůj přístup ke zdravotně postiženým pracovníkům. Ve zdejším centru pracuje více než 20 osob s různým druhem postižením. Výsledky soutěže naleznete zde (odkaz směřuje mimo ibm.com).


4.6.2007 - Nominace do The Computerworld Honors Program of 2007
Projekt pokročilého plánování hutní výroby v Třineckých železárnách, který byl oceněn jako IT projekt roku 2006, byl zároveň agenturou Deloitte nominován do celosvětové soutěže The Computerworld Honors Program of 2007. Na projektu spolupracovala společnost IBM ČR společně se společností LOGIS.

The Computerworld Honors Program každoročně vyhlašuje 10 kategorií soutěže. Projekt Třineckých železáren byl nominován do kategorie zpracovatelského průmyslu.

Více informací naleznete zde (odkaz směřuje mimo ibm.com).


6/2007 - Dodavatel IT služeb v roce 2006
Podle časopisu Inside (odkaz směřuje mimo ibm.com), který každoročně analyzuje trh IT služeb v České republice, se IBM ČR umístila na druhé příčce dodavatelů za rok 2006. Studii o trhu IT služeb v ČR v roce 2006 naleznete v časopise Inside (str. 18, č. 5/2007 a str. 20, č. 6/2007).


21.10.2007 - TOP 10 ICT firem roku 2007
Společnost HotTop, spol. s r. o., vyhlásila deset nejlepších tuzemských ICT firem za rok 2007, mezi nimiž se umístila i společnost IBM ČR. Hlavním smyslem soutěže TOP 10 ICT firem je zmapovat pozici IT firem v daném roce na českém trhu. Výsledkem je soubor firem s uvedením desítky, ve které se firma umístila.


23.10.2007 - Křišťálový disk 2007
Na slavnostním galavečeru veletrhů INVEX a DIGI byly slavnostně předány Křišťálové disky za rok 2007. IBM ČR získala zvláštní cenu generálního ředitele Veletrhy Brno, a.s. za mikroprocesor POWER6TM. Jde o nejvýkonnější mikroprocesor na světě, který disponuje dvojnásobnou rychlostí oproti předchozí generaci a zároveň moderními technologiemi úspory energie.


19.11.2007 - Nejlepší firma s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v České republice
IBM ČR byla nejvýše ohodnocena v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v České republice, kterou opětovně vyhlásila obecně prospěšná společnost Gender Studies, o.p.s. Třetí ročník (odkaz směřuje mimo ibm.com) soutěže se soustředil na slaďování osobního/rodinného a profesního života. Společnost IBM ČR byla oceněna za to, že důsledně uplatňuje gender mainstreaming na mnoha úrovních a v mnoha aspektech – od propracovaného monitoringu postavení mužů a žen ve firmě, přes slaďování až po citlivý marketing. Společnost IBM ČR zvítězila na základě systémové implementace politiky rovných příležitostí do svých struktur a programů.


22.11.2007 - Investor roku 2006
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI vyhlásily společnosti, které svými investicemi v uplynulém roce nejvíce přispěly k rozvoji české ekonomiky a staly se vítězi soutěže Investor roku 2006 (odkaz směřuje mimo ibm.com). IBM Global Services Delivery Center Czech Republic zvítězila v kategorii „Největší ekonomický přínos – strategické služby“ za projekt na outsourcing informačních technologií v Brně.


29.11.2007 - IT produkt roku 2007
Lotus Notes 8 společnosti IBM ČR byl redakcí Computerworldu oceněn jako IT produkt roku 2007 (odkaz směřuje mimo ibm.com) v oblasti podnikového softwaru. Cílem soutěže je vybrat produkty, které se pozitivně odlišují od svých konkurentů a přináší inovativní pojetí. Do soutěže IT produkt roku mohli jednotlivci i firmy přihlásit libovolné produkty z oblasti informačních a komunikačních technologií, jichž lze využít v podnikovém prostředí.


29.11.2007 - Databázový produkt roku 2007
Redakce Databázového světa vyhlásila vítěze soutěže Databázový produkt roku 2007 (odkaz směřuje mimo ibm.com). Hodnocenou oblastí byla pro rok 2007 podpora zpracování nestrukturovaných dat. IBM Informix Dynamic Server 11 Enterprise Edition společnosti IBM získal mimořádné ocenění redakce Databázového světa a zároveň 3. místo v čtenářské anketě.


30.11.2007 - Společnost přátelská rodině
Společnost IBM ČR získala v rámci 3. kongresu Sítě mateřských center, o.s. certifikát Společnost přátelská rodině (odkaz směřuje mimo ibm.com). Síť mateřských center o.s. tradičně oceňuje organizace, které nad rámec svých povinností přispívají ke zlepšování podmínek života rodin především s malými dětmi. Celorepublikové kolo kampaně Sítě MC bylo zaměřeno především na zaměstnavatele, kteří poskytují svým zaměstnancům podmínky k co nejlepšímu slaďování rodinného a pracovního života.


30.11.2007 - Českých 100 nejlepších 2007
IBM ČR se umístila v žebříčku Českých 100 nejlepších (odkaz směřuje mimo ibm.com), který každoročně sestavuje společnost Comenius. Cílem soutěže je zviditelnit v Česku registrované firmy z co nejširšího spektra ekonomických aktivit.

Adobe® Reader®

Navigace

Související odkazy