Přeskočit na hlavní obsah

Fit, focused and ready to fight: How banks can get in shape for the battle ahead

Fit, focused and ready to fight: How banks can get in shape for the battle ahead

Svět se postupně zotavuje po období ekonomického neklidu a staví bankéře před obrovskou výzvu, jak nalézt recept na rychlé ozdravení bankovnictví a jeho dlouhodobý růst. Banky se potřebují zaměřit na navýšení kapitálu, zlepšení struktury aktiv a v neposlední řadě na růst zisku. Nově navrhovaná opatření se shodují v požadavku vyššího kapitálového zajištění. Na druhé straně je však aktivita bank na kapitálových trzích omezená, především z důvodu zhoršení jejich úvěrových portfolií i obecnému poklesu veřejného bohatství.

Jak se tedy bankovní sektor vrátí zpět do sedla a obnoví prosperitu s ohledem na výše uvedené požadavky a potíže? Podle našeho názoru je řešením zásadní transformace bank, v jejímž rámci bankovní domy přehodnotí své obchodní modely, obnoví vztahy se zákazníky a reformují přístup k řízení rizika.

Banky by si měly uvědomit, že cestou k vítězství ve finančním ekosystému je obchodní model specializací. V takovém modelu si banka definuje oblasti, na které se bude specializovat a své úsilí zaměří na ty zákazníky, trhy, produkty a distribuční cesty, které může řídít efektivně a výkonně. Bankovní domy by měly zvážit i možnost uzavírání strategických aliancí s ostatními bankami či dodavateli, které by jim pomohly vyřešit slabá místa v produktové nabídce, pokrytí trhu a distribuce.

Zatímco ekonomický růst na rozvíjejích se trzích přiblíží místní banky k ziskům minulých let, bankovní domy na rozvinutých trzích se pro budoucí růst neobejdou bez radikálního řezu strukturou nákladů. Tyto banky by měly snížit provozní náklady prostřednictvím změn v obchodním modelu, podpořených dlouhodobou strategií úspor v oblastech jako je IT, sdílené služby, či integrace front/back office.

Naše výzkumy ukazují, že vzniká propast v důvěře mezi bankami a jejich klienty. Klienti jsou přesvědčení, že banky svojí činností primárně zajišťují svůj prospěch, nikoli prospěch svých klientů – a překvapivě s tímto názorem souhlasí i velká část zástupců bank! Aby se tato mezera v důvěryhodnosti bank zacelila, musí banky mnohem lépe porozumět svým klientům.

Kromě nalezení cest pro udržitelný růst příjmů je nezbytné, aby bankéři vypracovali strategie pro lepší řízení rizik. Implementace izolovaných nástrojů risk managementu a nedokonalá systémová kontrola napříč bankovním ekosystémem kladou překážky pro správná rozhodnutí. Účinné řešení představuje integrované, celopodnikové řešení řízení rizik.

V úsilí o oživení bank je na výběr mnoho možností, které pomohou bankám být v dobré kondici, zacílené a připravené bojovat s výzvami, které stojí v cestě k úspěchu. Je však třeba je správně uchopit a zahájit transformaci ještě dnes.

IdeaWatch Newsletter

Zaregistrujte se k odběru měsíčního newslettru o našich novinkách.