Přeskočit na hlavní obsah

CEO Study 2010

Capitalizing on Complexity Poznatky z globální studie o výkonných ředitelích, kterou v roce 2010 vypracovala IBM. Stáhněte si studii. Stáhněte si celou studii Souhrn CEO studie i z pohledu ČR Získejte Adobe Reader

Jak se v novém ekonomickém prostředí změnil charakter vedení?

Co dělají dnešní výkonní ředitelé pro to, aby ve stávajícím světě plném nejistoty posílili své postavení ve srovnání s konkurencí?

Výkonní ředitelé za nejnaléhavější výzvu soustavně v minulosti označovali změnu. V současné době nám výkonní ředitelé sdělují, že největší výzvu představuje náročný provoz v čím dál proměnlivějším a nejistějším světě. A překvapivě mnoho jich dále uvádí, že mají pocit, že na úspěch v tomto tak dramaticky odlišném světě jsou špatně vybaveni.

Jak si s takovouto mírou náročnosti umí poradit lídři a vedoucí pracovníci? Jaké strategie používají nejúspěšnější společnosti k tomu, aby se dokázaly chopit nových příležitostí a překonaly překážky na cestě k růstu? Odpovědí jsme se dopátrali pomocí osobních rozhovorů, které jsme vedli s 1 500 z nich. Vypracovali jsme tak nejrozsáhlejší studii tohoto typu, která mapuje rozhovory s výkonnými řediteli v 60 zemích zastupujících 33 průmyslových odvětví.

Více informací naleznete v kapitole nazvané Jak vytěžit maximum z náročnosti prostředí

Přečtěte si naši studii a načerpejte tak cenné poznatky o plánech a krocích globálních lídrů.


IBM Česká republika ve druhé polovině roku 2010 uskutečnila unikátní projekt, jehož cílem je podpořit celonárodní debatu o pozici České republiky na světovém trhu, zvyšování její konkurenceschopnosti a zdůraznění role podnikatelských subjektů v tomto procesu.

Jedná se o studii zajímavou především díky unikátnímu okruhu dotazovaných, jimiž jsou špičkoví manažeři a manažerky nejvýznamnějších firem v ČR. Získali jsme velice zajímavý náhled do uvažování a očekávání skutečných hybatelů české ekonomiky. Výsledkem projektu se stala lokální studie CEO Study 2010 Česká republika, reflektující globální témata s ohledem na česká specifika. Projekt je inspirovaný globální studií IBM, která každé dva roky mapuje výzvy a trendy tak, jak je vnímají generální ředitelé a ředitelky významných světových firem.

IBM Česká republika projekt zrealizovala ve spolupráci s think-tankem IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu) a vydavatelstvím Economia. Podařilo se shromáždit názory 23 generálních ředitelů a ředitelek.

IBM 2010 CEO Study Webcast

Digitální dialog:

Pojďte se dozvědět více o 2010 CEO Study a podívejte se na tyto webcasty:

Zdědí komplexní svět: Jak se budoucí lídři podělí o soužití na planetě

Celosvětová studentská studie - co si myslí o budoucím vývoji lídři zítřka, studenti?

Forbes.com

Forbes Webinář (odkaz směřuje mimo stránky ibm.com)

První pohled na názory z nové studie 2010 IBM Global CEO Study.

The Economist

Kdo se bojí, nesmí do businessu (PDF, 448KB)

Článek věnující se problematice CEOs, který byl otištěn v české verzi ročenky The Economist Svět 2011.

Video not available.