Přeskočit na hlavní obsah

Strategy and change

YOUR MOVE. Manage change and drive innovation from strategy to execution.

Provádějte strategická rozhodnutí, jež zvyšují Vaši konkurenční výhodu, vytváří nové hodnotové zdroje a zvyšují růst Vašich výnosů.

Tab navigation


Služby Strategy and Change (S&C) pomáhají klientům transformovat jejich podnikání díky identifikaci strategických možností a přípravě programů změn nezbytných k jejich dosažení.

Konzultanti pro S&C pracují jako důvěryhodní podnikoví poradci generálních ředitelů a dalších členů vedení předních světových firem a pomáhají transformovat jejich organizace v těchto oblastech:

Společnost IBM zaměstnává 3500 odborníků na strategii z celého světa a její praxe strategie a řízení změn je součástí služeb IBM Global Business Services, jedné z předních manažerských poradenských praxí světa.

Studie k této problematice

Jak uspět v novém ekonomickém prostředí? Zaměřením na hodnotu, příležitost a rychlost.

Během rozsáhlých ekonomických změn, které v současnosti probíhají, je pravděpodobné, že „běžné obchodní postupy“ („business as usual“) neuspějí. Současná situace vyžaduje zaměření na hodnotu, využítí příležitostí vytvářených aktuální situací a rychlé reakce.

R–O–I globálně integrovaných operací: Strategie umožňující globální integraci

Obchodní lídři čelí intenzivnímu tlaku souvisejícímu se snižováním nákladů, optimalizací zdrojů a produktivitou kapitálu. Poučte se z našich zkušeností a z analýzy nejlepších postupů. s naším „R-O-I Framework“ pro globální integraci.

IBM

Doba po krizi: A co teď?

Ve světle současné ekonomické krize se společnosti snaží připravit na opětovný růst v novém složitějším prostředí. Jejich cesta za úspěchem zahrnuje rozhodné kroky vedoucí k vyrovnání se s omezenými zdroji, k nákladové efektivitě a snaží se najít cílené a inovativní přístupy ke zvyšování obratu.

IBM

Chopit se výhody: Kdy a jak inovovat Váš byznys model?

Inovace byznys modelu je pro úspěch zásadní. A přesto pouze málo lidí chápe, kdy přistoupit ke změně nebo - a to je důležitější - jak ji podniknout. Získejte pohled na to, kdy a jak přistoupit ke změně a také další informace navazující na naši globální studii IBM Global CEO Study 2008.

Kontakt

IBM Global Business Services Česká republika