Přeskočit na hlavní obsah

Human Capital Management

WHO'S ON YOUR TEAM? Transforming a workforce involves a host of players.

Hodnota firmy je do značné míry dána hodnotou jejich zaměstnanců. IBM služby v Human Capital Management (HCM) pomáhají klientům zvýšit hodnotu jejich pracovníků, úroveň a rozvoj jejich profesních znalostí a zároveň snížit fixní náklady.

Tab navigation


Integrovaná strategie a procesy kariérního řízení Human Capital Managment dokáží zharmonizovat pracovní sílu s podnikovými cíli, které podněcují inovaci a růst v celém podniku. V rámci Human Capital Management se v České Republice zaměřujeme především na oblast HR strategy & transformation služeb.

HR strategy & transformation

Strategické a účelové služby HR umožňující proměnu podniku a transformaci pracovních sil.

Přehled

Služby HR strategy & transformation společnosti IBM umožňují firmám rozvinout a udržovat vysoce výkonnou funkci řízení HR, která dalece přesahuje poskytování cenově dostupných administrativních služeb pro zajištění strategických informací o pracovní síle, které podnik potřebuje. Ať už jsou Vašim cílem interní nebo outsoursované služby HR, můžeme Vám pomoci zlepšit jejich přínos a efektivně využít úspor z optimalizace jejich velikosti k dosažení Vašich cílů.

Poradenské služby a řešení

Studie k této problematice

Osobní stránka kontinuity podnikání: Řešení otázek řízení lidského kapitálu během krizí

Organizace po celém světě byly ovlivněny nedávným narušením podnikatelského prostředí a shledaly svou nepřipravenost na výsledné dopady na pracovní sílu. Tato studie se zabývá změnami v podnikání po stránce lidského faktoru.

Klíčové pracovní pozice pod drobnohledem: Jiný pohled na talenty

Společnosti jsou stále více tlačeny k tomu, aby zvyšovaly produktivitu svých zaměstnanců a přitom snižovali investice do osobního rozvoje pracovní síly. Jak zajistit, aby oba tyto požadavky bylo možné uspokojit? Pojďte se dozvědět více o klíčových pracovních pozicích a zkušenostech s řízením a budováním talentů, které tyto klíčové pozice ideálně mají zastávat.

Kontakt

IBM Global Business Services Česká republika