Přeskočit na hlavní obsah

Finanční management (Financial Management)

INCREASE YOUR ODDS. Succeeding in the new economic enviroment

Pomáháme finančním ředitelům a finančním oddělením navrhnout a implementovat finanční procesy a technologie, které umožňují odpovědět na obchodní výzvy – vybudovat schopnost řídit riziko a současně přispívat k růstu zisků a zvyšování hodnoty pro vlastníky.

Tab navigation


IBM poradenství - Finanční management (Financial Management)

Role financí při vytváření a udržování hodnot se dramaticky mění. Tradiční role financí jako strážce aktiv a manažera rizik je podrobně prozkoumávána. Současně jsou finance vyzývány k vyšší účinnosti a efektivitě při uspokojování hlavních potřeb společnosti: dosažení rychlejšího a přesnějšího zpracování transakcí, připravení komplexnejších plánů a odhadů skutečnosti, poskytnutí správných informací správným lidem.

Kromě řízení rizik, zvyšování agilnosti v mezinárodním měřítku a řešení nedostatků v oblasti schopností a vedení organizace se musí finanční ředitel soustředit na omezování nákladů a zvyšování zisku. Služby podnikové transformace financí a administrativy od společnosti IBM, které pokrývají i služby finanční strategie zefektivnění finančních operací jsou určeny k úspoře nákladů prostřednictvím rychlejší, úspěšnější a trvalé transformace podniku. Vaše finanční organizace může efektivně využít expertní znalosti a rozsah strategických partnerů a kombinovat lidi, transformaci procesů a technologické inovace pro dosažení pevně daných podnikových výsledků.

Naše řešení Financial Management (Finanční management) pomáhají klientům navrhovat a implementovat podnikové transformace financí a účetnictví, zdokonalování procesů a technologická řešení v rámci celé organizace. Naše řešení pomáhají řešit měnící se úlohu financí, lépe spravovat kapitál a zisky, zvyšovat viditelnost finančních informací a maximalizovat přínosy technologií.

Služby GBS finanční management (Financial Management) poskytované společně lokálními a globálními konzultanty IBM zahrnují:

Studie k problematice Finanční management (Financial Management)

Finanční management (Financial Management)

Organizace řízení výkonnosti přizpůsobeného riziku: Identifikujte a řešte rizikové aktivity lépe a rychleji

Rozhodování v oblastech plánování, rozpočtování, vykazování a předpovědí může vést k lepším výsledkům, pokud do rozpočtů a plánů integrujeme riziko již v počátku.

Kontakt

IBM Global Business Services Česká republika