Přeskočit na hlavní obsah

Application Services

Application Services Image

Převezměte a integrujte nové technologie, abyste mohli účinněji konkurovat na stávajících trzích a využívat nové obchodní příležitosti. Naše služby, včetně systémové integrace a vývoje vlastních aplikací, podporují Vaše inovace a expanzi na nové trhy a zároveň snižují celkové náklady.

Tab navigation


Služby Application Services (AS) zajišťují dlouhodobé komplexní řízení aplikačních portfolií našich klientů, od závazného jednorázového návrhu a sestavení až po průběžné řízení a rozvoj. Naše spektrum služeb zahrnuje úplný životní cyklus aplikací. Služby Application Services představují pro IBM jeden z klíčových prvků růstu, protože my své prostředky koordinujeme podle toho, jak naši klienti investují.

Application Services - Innovation

Služby Application Innovation Services nabízejí transakční poradenství zaměřené na návrh a vývoj aplikací a řešení. Pomáháme klientům kapitálově využít obchodní příležitosti, které vyžadují rychlou implementaci a přijetí řešení založených na nových technologiích a integraci.

Apllication Services - Management

Služby Application Management Services spravují aplikační portfolia našich klientů. Naše služby pomáhají klientům maximalizovat hodnotu generovanou jejich podnikovými aplikacemi a zároveň snižují jejich náklady, neboť umožňují transformaci podnikových funkcí.

Studie k problematice Application Services

Application Services

Pracovat v rychle měnícím se prostředí: Rychle měnící se doba umožňuje ocenit výhody aplikačního vývoje a řízení

Ekonomická nejistota, rychlý rozvoj technologií a stále více globálních zkušeností otevírá cestu k nebývalé změně v tom, jak byznys funguje a navzájem spolupracuje.

Kontakt

IBM Global Business Services Česká republika