Přeskočit na hlavní obsah

Podnikové analýzy a optimalizace

Chytrá rozhodnutí vedoucí k optimalizaci výkonu

Tab navigation

Víte jistě, že jádrem vaší strategie a rozhodování jsou data, která vám pomáhají zvítězit nad konkurencí v současné ekonomické situaci?

Dnešní ekonomické podmínky vyžadují od organizací a vlád urychlení analýzy informací a včasné rozhodování v zájmu dosažení vytyčených cílů. Zde je několik otázek, kterým stojí za to věnovat pozornost:

Co může nastat, nezačnete-li jednat ihned?

Naši zákazníci nám často vyprávějí o dopadu informační exploze na jejich podnikání. Potřeba nalézání přesných, spolehlivých a aktuálních informací nebyla nikdy vyšší. K tomu léta průběžného růstu, slučování podniků a pokroku v technologiích vedla ke vzniku velmi složitých prostředí IT, jež zahrnují různé systémy ERP, CRM, systémy správy dodavatelských řetězců a starší aplikace implementované v různých dislokacích a obchodních jednotkách. Tento problém se bude dále prohlubovat.

 1. Objem digitálních dat: Současná exploze dat zahrnuje výrazné změny v povaze dat. Téměř všechny informace dostupné pro zpracování dříve vytvářely konkrétní osoby. Nyní je většina dat generována strojově různými zdroji: senzory, čipy RFID, měřidly, mikrofony, kamerami či systémy GPS.
  Do roku 2010 vzroste množství digitálních informací na 988 exabytů (což odpovídá stohu knih, jehož délky by dosáhla ze Slunce na planetu Pluto a zpět). Odhaduje se, že počet e-mailových zpráv zaslaných každý den bude více než 200 miliard. Do roku 2010 se bude množství kódovaných informací na světě zdvojnásobovat každých 11 hodin.
 1.  
 2. Široké spektrum informací: Informační explozi doprovází veliký rozptyl kvality informací - a limitovaný čas na jejich roztřídění a pročištění v soulasu s rohodováním v reálném čase.
  80% nově vzniklých dat připadá na nestukturovaný obsah do velké míry vytvářený emaily, ale stále více i přírůstkem dokumentů, obrázků a video či audio záznamů. 38% rozhodnutí o archivaci elektronické pošty pochází od vedení firmy z nejvyšší úrovně a 23% vyplývá z doporučení právních specialistů. Nenalezení správných informací znamená další náklady ve výši 5,3 milionů dolarů ročně.
 3. Rychlost rozhodování: Současná ekonomika vyžaduje rychlejší pochopení stavu věcí i větší míru jistoty, že učiněná rozhodnutí povedou k optimálním výsledkům.
  Každý týden běžný zaměstnanec pracující s informacemi tráví 14,5 hodiny čtením a odpovídáním na e-maily, 13,3 hodin vytvářením dokumentů, 9,6 hodin hledáním informací a 9,5 hodiny analýzou informací. Na každých 1000 duševně pracujících připadá ztráta ve výši 5,7 milionů dolarů v podobě ztraceného času přeformátováváním informací mezi aplikacemi. 42% manažerů říká, že neodvratně používají špatná data alespoň jednou týdně.

Nová data - nové příležitosti

Všechna tato nová data jsou doprovázena problémy - zároveň skýtají vynikající příležitost k získávání nových informací a věcného přehledu. Podniky a vládní organizace projevují zájem o metody třídění dat, identifikaci a propojování dílčích informací, aby dosáhly lepších obchodních výsledků. Úspěšné organizace zjišťují, že potřebují pro řešení informační exploze změnit své uvažování a využít příležitosti k posunutí svého výkonu na další úroveň.

Jsme tu pro Vás

Odpovědi na Vaše administrativní dotazy



Zavolejte nám na číslo

+420 272 131 459 nebo -593

(pondělí až pátek, od 09:00 do 17:00)