Životní prostředí

Prostředí

IBM považuje za svůj závazek být vedoucí společností v oblasti životního prostředí při všech svých podnikatelských aktivitách - od vlastních operací přes design a složení svých výrobků až po využívání technologií. Korporátní zásady IBM v oblasti životního prostředí, jež byly poprvé deklarovány v roce 1971, podporuje celosvětově platný Systém řízení životního prostředí, který představuje klíčový prvek ve firemním úsilí o dosažení výsledků v souladu s enviromentálním vůdcovstvím. Systém řízení má také zajistit, že společnost bude dbát ochrany životního prostředí při všech svých aktivitách bez ohledu na část světa.Please direct your inquiry one of the following:

Více informací