Pracují big data (velká data) pro vás?

Prakticky každé odvětví se potýká s rostoucím množstvím dat. Kromě toho, kam tato data uložit, musí podniky také řešit, jak z nich získat cenné poznatky, jak je zpracovat, strukturovat, a jak to udělat rychle.
Big data analýzy pomohou vaší společnosti přetvořit big data v potřebné poznatky a porozumění trhu, díky kterým získáte náskok před konkurencí. IBM vám společně se svými obchodními partnery pomůže využít big data - sestaví strategii implementace a začlení analýzy do všech vašich klíčových procesů.

V čem vám pomůže IBM Analytics?

Click to play the video

Chcete se dozvědět víc? Volejte 800 100 113. Uveďte kód priority: C303045W. Poradí Vám Andrea Sokolová Lead Development Representative for Czech Republic and Slovakia

"Chci přetavit množství dat v cenné informace."

Národní referenční centrum podporuje sektor akutní lůžkové péče při zaváděním DRG (Diagnosis-related Group). Díky IBM SPSS řešení se přesunula pozornost z pouhého shromažďování a zpracování dat na detailní analýzy, přesnější přiřazování DRG kódů a získávání přehledu o fungování celého systému zdravotnictví. Díky IBM byl celý proces plně zautomatizán a čas potřebný k provedení komplexních výpočtů snížen o 99 %.


"Chci zefektivnit controlling a finanční plánování."

Implementace IBM analytického řešení v cloudu přinesla ČSOB pojišťovně již za 4 měsíce výrazné zjednodušení procesu plánování rozpočtů a zároveň pomohla oddělení controllingu snížit závislost na lokálním IT oddělení. Díky flexibilitě se může oddělení controllingu rychle přizpůsobit měnícím se potřebám v oblasti finančního řízení a pokrýt tak všechny důležité aspekty plánování.


"Chci snížit náklady na výzkum nákupního chování."

Ipsos, globální výzkumná agentura, vybudovala ve spolupráci s IBM laboratoř Ipsos Retail Lab využívající pokročilých analytických nástrojů a technologie RFID pro zachycení pohybu zboží a nakupujících. Tím se snížil o 90 % podíl manuálního zpracování dat při výzkumu v obchodech a zároveň se snížily celkové náklady na výzkum nákupního chování při současném zvýšení přesnosti získaných dat.


"Chci zrychlit finanční rozhodování a mít své náklady pod kontrolou."

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zlepšila finanční plánování a rozpočtování díky novým analytickým pohledům s možností získání detailu až na úroveň jednotlivých pacientů. Díky zkrácení doby nutné pro přípravu reportů se v průměru o 80 % zrychlilo i finanční rozhodování a kontrola nákladů. Implementované řešení od IBM využívá jednotný datový sklad a monitoruje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jež přesně odpovídají požadavkům stanoveným Národním referenčním centrem.

Jak vám pomůže analytika při reportování?

Jak vám pomůže analytika při reportování?

Jak snížit náklady na výzkum zákaznického chování?

Jak snížit náklady na výzkum zákaznického chování?

IBM Commerce financování:

Kontaktujte nás