IBM Global
CIO Study 2011

Seznamte se s názory více než 3000 výkonných ředitelů pro IT technologie.

Studie IBM Global CIO Study

Jak se technologičtí lídři přizpůsobují stále rychlejším změnám v obchodním prostředí, které je složitější a kompetitivnější než kdy předtím? Abychom to zjistili, osobně jsme hovořili s 3018 výkonnými řediteli pro IT technologie zastupující 18 odvětví a pocházející ze 71 zemí. Výkonní manažeři pro oblast IT jak ze státního, tak ze soukromého sektoru popisovali příležitosti i výzvy, kterým díky stále komplexněješímu prostředí čelí. Podělili se s námi o své zkušenosti s inovacemi pomocí technologií, které vedou jejich organizace k dosahování obchodních a společenských cílů.

Tyto osobní rozhovory a naše statistická analýza odpovědí podtrhují roli CIO, která v dnešní době nabývá na důležitosti jako nikdy před tím.

Konverzace

Platformy sociálních médií pro vizionáře z řad ředitelů a vedoucích IT oddělení

Nástroj pro sebehodnocení

Jsou Vaši pracovníci připraveni chopit se příležitosti v obchodním prostředí, jehož hranice jsou stále méně znatelně definované?