Přeskočit na hlavní obsah

Pojďme vytvářet chytřejší planetu.

Společenská odpovědnost

Tab navigation

  [an error occurred while processing this directive]

Společenská odpovědnost

IBM Česká republika se v rámci svých CSR programů zaměřuje na řešení cespolečenských problémů za využití moderních technologií. Jako prioritní oblast pro naše konkrétní programy vnímáme vzdělávání. IBM Česká republika realizuje řadu vzdělávacích programů, úzce spolupracuje s univerzitami, kterým poskytuje granty, know-how a technické zázemí pro studenty s vědomím potřeby zvýšení kvality terciárního vzdělávání. Programy společenské odpovědnosti IBM jsou velmi úzce propojené s firemním dobrovolnictvím a zaměřují se především na podporu přírodních a technických věd na všech úrovních vzdělávacího systému.

 • + KidSmart

  Cílem programu KidSmart Early Learning Programme je naučit děti v předškolním věku i rodiče zdravému přístupu k informačním technologiím a hravou formou podporovat počítačovou gramotnost předškoláků.

  IBM daruje do vybraných mateřských škol speciální počítačové stanice, které umožňují dětem ve věku od 3 do 7 let přístup k řadě softwarových výukových programů, které napomáhají rozvíjet znalost jazyka, matematiky, vědy a humanitních oborů.

  Seznamte se blíže s využitím počítače KidSmart pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a stáhněte si publikaci případových studií z 15 zemi, včetně České republiky.


 • + World Community Grid

  World Community Grid umožňuje zpřístupnění vyspělé technologie ve prospěch neziskových a humanitárně orientovaných vědeckých výzkumů. World Community Grid spojuje nevyužitou kapacitu osobních počítačů a využívá ji ve prospěch výzkumníků, kteří tak získávají prostředek napomáhající řešení komplexních problémů společnosti. Nejdůležitější vědecké úkoly, které i díky World Community Grid nacházejí účinná řešení, jsou projekty orientované na boj s civilizačními chorobami či projekty minimalizace environmentálních rizik.Vzhledem k tomu, že IBM je vedoucí společností nejen v oblasti corporate social responsibility, ale i v oblasti technologické, je samozřejmé, že World Community Grid a jím užívané technologie splňují nejvyšší bezpečnostní standardy a nároky.


 • + On Demand Community

  IBM podporuje dobrovolné zapojování zaměstnanců a zaměstnankyň do různorodých aktivit pro rozvoj komunity či místa ve kterém žijí. Program On Demand Community se zaměřuje na dobrovolnictví a zaměstnancům IBM nabízí širokou škálu činností a jím odpovídající nástroje k jejich realizaci. Zaměstnanci tak mají možnost inspirovat se a realizovat se podle svých dovedností, představ a časových možností. Dobrovolníci z IBM mohou podpořit neziskovou organizaci či školu nebo jinou vzdělávací instituci, v níž se angažují, příspěvkem z grantového programu IBM.

 • + TryScience

  TryScience program IBM podporuje kvalitní výuku exaktních věd a její popularizaci mezi dětmi od 8 do 14 let. Program poskytuje on-line přístup k různým oblastem zábavně zpracovaných vědeckých aktivit. Těmito projekty získají žáci na základních školách nové vědomosti a dovednosti, které mohou do budoucna využívat a rozvíjet. IBM zapojení zaměstnanci jako dobrovolníci využívají projekty z programu TryScience a umožňují školákům vyzkoušet si jednotlivé pokusy a vědní experimenty na jednodenních akcích přímo v IBM nebo ve škole, kterou navštěvují.


 • + PowerUp

  Interaktivní internetová hra PowerUp the game simuluje záchranu světa po ekologické katastrofě a zábavně edukativním způsobem učí hráče jak zacházet se zdroji a umět se chytře rozhodovat o situacích, které mohou s ohledem na stávající nešetrné nakládání s zdroji nastat.


 • + Corporate Service Corps

  Corporate Service Corps (CSC) program je postaven na vysokém potenciálu zaměstnanců IBM a podporuje jejich rozvoj jako globálních leaderů ve 21.století. Zaměstnanci IBM po celém světě se mohou zapojit do týmu, jehož práce je dedikována k řešení konkrétního problému ať už v regionu Afriky, Východní Evropy, Asie nebo Latinské Ameriky. IBM týmy řeší problémy v oblasti sociální, environmentální i ekonomické.


 • + Reading Companion

  Program Reading Companion je určen pro ty, kdo vyučují a studují anglický jazyk. Je založen na technologii rozpoznávání hlasu a umožňuje interaktivní procvičování výslovnosti a zároveň tematické procvičování slov. Přístup na platformu Reading Companion poskytuje IBM školám a vzdělávacím institucím, které ji pak využívají jako další nástroj při výuce anglického jazyka.


 • + Letní škola IT pro dívky

  Ve spolupráci s VUT Brno podporuje IBM zájem dívek o obor IT. Týdenní kurzy pro studentky středních škol, kde mají možnost vyzkoušet si IT v teorii a v praxi, je doplněn Malou dívčí univerzitou pro žákyně základních škol zaměřenou na motivaci pro další studium technických oborů.


 • + Forbidden City

  Zakázané město (The Forbidden City), známé též pod názvem Palácové muzeum , čínská historická památka, zahrnuje na 890 staveb a rozkládá se na celkové ploše 150 000 m2. Toto mistrovské dílo architektury bylo vystavěno v roce 1499 a nyní jej designéři z IBM společně se svými spolupracovníky z Palácového muzea v Pekingu převedli do digitálního 3D světa.


 

Splečenská odpovědnost

IBM jako obchodní společnost, přináší inovace, které jsou základem pro naše klienty. IBM jako globální společnost, oceňuje inovace, které jsou základem pro naši společnost a pro svět.

Užitečné odkazy

Další možnosti