Budujeme chytřejší planetu BEYOND SPACE and TIME on demand community Corporate Service Corps world community grid VEDA ma BUDOUCNOST tryscience Reading Companion KidSmart early learning program

[an error occurred while processing this directive]

Společenská odpovědnost

Pro IBM jsou hodnoty společenské odpovědnosti (CSR) zásadní součástí firemní kultury. Naším cílem je napomáhat řešení systémových problémů společnosti pomocí technologických řešení IBM a za přispění našich lidí prostřednictvím tzv. firemního dobrovolnictví. Programy společenské odpovědnosti jsou založeny na sdílení a aplikaci IBM technologií k řešení komplexních problémů v oblasti vzdělávání, environmentální ochrany, jsou zaměřeny na podporu rozvoje občanské společnosti a komunit. Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi na všech úrovních a dalšími partnery z veřejné, nevládní i soukromé sféry investujeme do vzdělávacích programů, podporujeme nové technické obory na vysokých školách, výzkumné projekty a motivujeme ženy ke studiu informačních technologií.

Hodnoty společenské odpovědnosti se také odrážejí v nastavení managementu kvality, vnitřního systému fungování naší firmy a v chování firmy vůči zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům. IBM zároveň považuje za svůj závazek být při všech svých podnikatelských aktivitách vedoucí společností v oblasti životního prostředí. V rámci své firemní kultury IBM Česká republika zavedla zásady, které zajišťují bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance, chrání životní prostředí a snižují spotřebu energie a přírodních zdrojů.

[an error occurred while processing this directive]