Přeskočit na hlavní obsah

Budujeme chytřejší planetu BEYOND SPACE and TIME on demand community Corporate Service
Corps world community grid VEDA ma BUDOUCNOST tryscience Reading Companion KidSmart
early learning program

Společenská odpovědnost

Tab navigation

Společenská odpovědnost

Pro IBM jsou hodnoty společenské odpovědnosti (CSR) zásadní součástí firemní kultury. Naším cílem je napomáhat řešení systémových problémů společnosti pomocí technologických řešení IBM a za přispění našich lidí prostřednictvím tzv. firemního dobrovolnictví. Programy společenské odpovědnosti jsou založeny na sdílení a aplikaci IBM technologií k řešení komplexních problémů v oblasti vzdělávání, environmentální ochrany, jsou zaměřeny na podporu rozvoje občanské společnosti a komunit. Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi na všech úrovních a dalšími partnery z veřejné, nevládní i soukromé sféry investujeme do vzdělávacích programů, podporujeme nové technické obory na vysokých školách, výzkumné projekty a motivujeme ženy ke studiu informačních technologií.

Hodnoty společenské odpovědnosti se také odrážejí v nastavení managementu kvality, vnitřního systému fungování naší firmy a v chování firmy vůči zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům. IBM zároveň považuje za svůj závazek být při všech svých podnikatelských aktivitách vedoucí společností v oblasti životního prostředí. V rámci své firemní kultury IBM Česká republika zavedla zásady, které zajišťují bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance, chrání životní prostředí a snižují spotřebu energie a přírodních zdrojů.

Splečenská odpovědnost

IBM jako obchodní společnost, přináší inovace, které jsou základem pro naše klienty. IBM jako globální společnost, oceňuje inovace, které jsou základem pro naši společnost a pro svět.

Užitečné odkazy

Další možnosti