IBM mění svět!

Měníme sebe i svět kolem nás.

Pro IBM jsou hodnoty společenské odpovědnosti zásadní součástí firemní kultury. Věříme, že firemní kultura postavená na hodnotách společenské odpovědnosti pomáhá nejen obchodu, ale zároveň definuje roli, kterou bychom měli hrát ve společnosti.

Pro IBM jsou hodnoty společenské odpovědnosti (CSR) zásadní součástí firemní kultury. Naším cílem je napomáhat řešení systémových problémů společnosti pomocí technologických řešení IBM a za přispění našich lidí prostřednictvím tzv. firemního dobrovolnictví. Programy společenské odpovědnosti jsou založeny na sdílení a aplikaci IBM technologií k řešení komplexních problémů v oblasti vzdělávání, environmentální ochrany, jsou zaměřeny na podporu rozvoje občanské společnosti a komunit. Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi na všech úrovních a dalšími partnery z veřejné, nevládní i soukromé sféry investujeme do vzdělávacích programů, podporujeme nové technické obory na vysokých školách, výzkumné projekty a motivujeme ženy ke studiu informačních technologií.

Hodnoty společenské odpovědnosti se také odrážejí v nastavení managementu kvality, vnitřního systému fungování naší firmy a v chování firmy vůči zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům. IBM zároveň považuje za svůj závazek být při všech svých podnikatelských aktivitách vedoucí společností v oblasti životního prostředí. V rámci své firemní kultury IBM Česká republika zavedla zásady, které zajišťují bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance, chrání životní prostředí a snižují spotřebu energie a přírodních zdrojů.

IBM Česká republika se v rámci svých CSR programů zaměřuje na řešení cespolečenských problémů za využití moderních technologií. Jako prioritní oblast pro naše konkrétní programy vnímáme vzdělávání. IBM Česká republika realizuje řadu vzdělávacích programů, úzce spolupracuje s univerzitami, kterým poskytuje granty, know-how a technické zázemí pro studenty s vědomím potřeby zvýšení kvality terciárního vzdělávání. Programy společenské odpovědnosti IBM jsou velmi úzce propojené s firemním dobrovolnictvím a zaměřují se především na podporu přírodních a technických věd na všech úrovních vzdělávacího systému.

 

Spojte se s IBM na sociálních sítích