Svět financí utváříme sami

Nové výzvy a příležitosti pro finanční služby


Nové obzory v bankovnictví

Rozhovory s IBM experty

Finanční krize z pohledu pojišťoven

Infinity Insurance: Posouvá pojišťování vozidel vpřed

Platby: Zákazníci, trhy a rizika

Sociální sítě ve finančnictvíIBM Insurance Industry Framework (US) poskytuje infrastrukturu orientovanou na služby, která je potřebná pro zavedení moderního integrovaného řešení v pojišťovnictví. Řešení IBM Insurance Industry Framework usnadňuje práci v následujících oblastech:

Chytřejší řešení pro pojišťovnictví od IBM zahrnuje kompletní sortiment IBM serverů a produktů typu storage, nabídky a odborné konzultace s IBM Global Business Services, komplexní podpora ze strany IBM a IBM business partnerů pro dodání jediněčného, end-to-end řešení pro vaši společnost.

 • Business Analytics v pojišťovnictví

  IBM Business Analytics software sjednotí všechny data v rámci organizace a zajistí, aby byly přesné, aktuální, relevantní a k dispozici každému, kdo je potřebuje.

  S analytickými nástroji pro pojišťovnictví vaše organizace může sledovat a monitorovat prodeje, pohledávky, marže a provozní výkonnost; analyzovat výsledky a identifikovat a předvídat trendy v krajích, produktech, demografických charakteristikách i v chování zákazníků; dynamicky přizpůsobovat plány a dosáhnout tak ziskového růstu; efektivně řídit rizika.

 • IBM

  Cloud computing v odvětví finančních služeb

  Finanční firmy pravděpodobně pohlíží na přijetí cloud technologií jako na prostředek pro vytváření nových zdrojů příjmů.

  IBM zjistila, jak s cloud projekty nabízet při nejnižším riziku nejvyšší potenciální výnos.

  Strategický plán v šesti krocích popisuje, jak by IBM mohla zavést cloud technologie i do vaší firmy.

 • Souhrn CEO studie z pohledu pojišťovnictví

  Jak reagují generální ředitelé a manažeři na současné ekonomické prostředí, které se vyznačuje větší konkurencí než kdy dříve? Abychom zjistili odpověď na tuto otázku, mluvili jsme s 1541 generálními řediteli, manažery a předními zástupci státní správy, včetně 78 zástupci pojišťoven z 28 zemí. Tyto rozhovory poskytují cenný pohled do plánů a postupů lídrů po celém světě.

 • Pojištění v roce 2020: nové iniciativy pro inovace

  Představitelé pojišťovnictví po mnoho let mylně považovali optimalizace za stavební kámen inovací. Skutečná inovace ale vyžaduje ochotu a odvahu přistoupit k novým možnostem, které přinesou odpovědi na provozní výzvy.

 • Driving Insurance – Balancing the scales

  Změny na finančních trzích a šest různých typů spotřebitelů – takové jsou motivy pro změnu v pojišťovnictví.


 • "The currency of financial services is information."

  Watson je počítačový systém, jehož specialitou je schopnost analyzovat, vyhodnocovat a zodpovídat otázky položené přirozeným lidským jazykem. Umí myslet, mluvit a učit se.

  Disponuje hlubokými analytickými schopnostmi, což mu umožňuje proniknout do obrovského množství dat a vnést smysl strukturovaným i nestrukturovaným informacím. Tyto dovednosti systému Watson lze využít k řešení problémů a správnému rozhodování v různých odborných oblastech (US), například ve financích.

IBM Global CMO Study 2011

CMO.

IBM oslovila vedoucí pracovníky marketingových oddělení (CMO) z celého světa a uskutečnila s nimi přes 1700 podrobných rozhovorů. Z toho z oblasti bankovnictví odpovídalo 216 odborníků a z oblasti pojišťovnictví se jich zúčastnilo 158.

Od univerzálnosti ke specializaci

Krize ukázala, že specializované bankovnictví je úspěšnější než univerzální. Likhit Wagle z IBM tvrdí, že banky se musí obrátit k zákazníkům a pochopit, co opravdu potřebují. Šéf oddělení bankovních a finančních trhů IBM Global Business Services vidí příležitost pro partnerství bank s obchodními řetězci, které mají vynikající distribuční možnosti a přehled v oblasti "customer inteligence"