Svět financí utváříme sami

Nové výzvy a příležitosti pro finanční služby


Nové obzory v bankovnictví

Rozhovory s IBM experty

Finanční krize z pohledu pojišťoven

Infinity Insurance: Posouvá pojišťování vozidel vpřed

Platby: Zákazníci, trhy a rizika

Sociální sítě ve finančnictvíDíky kvalitním řešením pomáhá IBM bankám a společnostem finančních trhů prosperovat i nyní, v rychle se měnící globální ekonomice.

Řešení jsou navržená tak, aby dokázala reagovat současné problémy finančního odvětví. Klíčové požadavky chytřejšího bankovnictví jsme zabudovali do IBM Banking Industry Framework (US), předpřipravené platformy, která nabízí:

Na nedávnou finanční nestabilitu se tedy můžeme dívat dvěma způsoby. Buď jako na krizi očima historie, nebo jako na podnět ke změně globálního finančního systému očima byznysu.

Kdyby se všem účastníkům finančního systému podařilo překonat současné rozrušení, spolupracovat a přijímat opatření k přijetí nové maximy pro změnu, mohla by být krize skutečně považovaná za katalyzátor, který nakonec připravil půdu pro globální finanční rovnováhu. Tím, že banky změní své portfolio strategií, provozních modelů a vnitřních kultur, by finanční trh mohl zahájit novou a nadějnou kapitolu v dějinách globálního finančnictví.

 • Next Generation Business Process Outsourcing for Banking

  Jak na vypělých, tak i na rozvíjejících se trzích banky neustále čelí dalším novým výzvám. Jejich jádrem jsou především zákazníci, vládní instituce a konkurenti, ale pozornosti nesmí uniknout ani interní systémy bank samotných. Úspěšná cesta vstříc těmto výzvám bude vyžadovat chytřejší procesy a technologie, které jsou vyvinuté k zacílení rychle se měnících požadavků

 • From complexity to client centricity

  V našem globálním průzkumu téměř 90 procent bankéřů věří, že přesun ze statu quo je pro ziskovost v bankovnictví klíčový. Proniknutím do podstaty věci se banky musí zaměřit na klienty a lépe řídit rizika, nabízet individuální ceny, zlepšovat svou výkonnost i spokojenost klientů. Zároveň by banky na vyspělých trzích měly snížit provozní složitost, jejíž náklady v USA odhadujeme zhruba na 200 miliard dolarů ročně. Na rozvíjejících se trzích, kde bohatství roste téměř o 900 miliard dolarů ročně, by se banky měly zaměřit na správu majetku, inovace a získávání nových zákazníků z okruhu těch, kteří bankovní služby zatím nevyužívají.

 • IBM

  Cloud computing v odvětví finančních služeb

  Finanční firmy pravděpodobně pohlíží na přijetí cloud technologií jako na prostředek pro vytváření nových zdrojů příjmů.

  IBM zjistila, jak s cloud projekty nabízet při nejnižším riziku nejvyšší potenciální výnos.

  Strategický plán v šesti krocích popisuje, jak by IBM mohla zavést cloud technologie i do vaší firmy.

 • Business analytics v bankovnictví

  Pro řízení toků peněz celé planety banky potřebují chytřejší systémy. IBM Business Analytics software sjednotí všechny data v rámci organizace a zajistí, aby byly přesné, aktuální, relevantní a k dispozici každému, kdo je potřebuje.

  S analytickými nástroji pro bankovnictví vaše organizace může:

 • Core Banking Modernization Point of View

  Modernizace klíčových systémů je důležitým úkolem, který vyžaduje hodně času a investic. Existuje několik možných způsobů, jak k této výzvě přistoupit, z nichž každý má jiné výhody. Na základě zkušeností z úspěšných klientských projektů má IBM již jasnou představu o tom, co funguje a co ne, a nabízí řadu frameworků a akcelerátorů napomáhající klientům v modernizaci jejich systémů

 • Souhrn CEO studie z pohledu bank a finančních trhů

  Jak reagují generální ředitelé a manažeři na současné ekonomické prostředí, které se vyznačuje větší konkurencí než kdy dříve? Abychom zjistili odpověď na tuto otázku, mluvili jsme s 1541 generálními řediteli, manažery a předními zástupci státní správy, včetně 216 zástupců bank a finančních institucí z 52 zemí. Tyto rozhovory poskytují cenný pohled do plánů a postupů lídrů po celém světě.

 • Jak se mohou banky připravit na nové výzvy

  Aktuální studie IBM z oblasti bankovnictví s názvem "Fit, focused and ready to fight" přichází se zajímavými závěry. Přes 75% bankovních managerů věří, že výnosy předešlých let jsou již minulostí. Náš výzkum jasně upozorňuje na rostoucí nedůvěru klientů v banky. Zákazníci jsou v naprosté většině přesvědčeni, že banky podnikají především kroky ve vlastním zájmu a ne v zájmu klientů - a překvapivě bankéři s tím souhlasí. Banky musí překlenout tuto nedůvěru a porozumět svým klientům.

 • Jak budou bankovní domy a finanční trhy vydělávat peníze v budoucnu?

  Jsme neustále zahrnováni informacemi o důvodech současné krize a propadu na světových trzích. V minulosti profitovaly finanční trhy z z hojnosti a nadbytků, které jejich zákazníci byli ochotni akceptovat. Devadesát procent zástupců finančních trhů věří, že období vysokých zisků je nenávratně pryč. V letech 2001 – 2007 byla průměrná marže finančních společností 26%, do roku 2012 analytici očekávají její dramatický pokles až na 12%! Finanční domy vytvářely, prodávaly i nakupovaly komplikované finanční produkty s minimálním regulačním dohledem. I to byl jeden z důvodů, proč finanční krach – když přišel – měl tak zásadní dopad.

  IBM hovořila s více než 2700 respondenty ze sektoru finančních služeb, aby lépe rozumněla, jak mohou finanční instituce úspěšně fungovat v budoucnosti.


 • "The currency of financial services is information."

  Watson je počítačový systém, jehož specialitou je schopnost analyzovat, vyhodnocovat a zodpovídat otázky položené přirozeným lidským jazykem. Umí myslet, mluvit a učit se.

  Disponuje hlubokými analytickými schopnostmi, což mu umožňuje proniknout do obrovského množství dat a vnést smysl strukturovaným i nestrukturovaným informacím. Tyto dovednosti systému Watson lze využít k řešení problémů a správnému rozhodování v různých odborných oblastech (US), například ve financích.

IBM Global CMO Study 2011

CMO.

IBM oslovila vedoucí pracovníky marketingových oddělení (CMO) z celého světa a uskutečnila s nimi přes 1700 podrobných rozhovorů. Z toho z oblasti bankovnictví odpovídalo 216 odborníků a z oblasti pojišťovnictví se jich zúčastnilo 158.

Od univerzálnosti ke specializaci

Krize ukázala, že specializované bankovnictví je úspěšnější než univerzální. Likhit Wagle z IBM tvrdí, že banky se musí obrátit k zákazníkům a pochopit, co opravdu potřebují. Šéf oddělení bankovních a finančních trhů IBM Global Business Services vidí příležitost pro partnerství bank s obchodními řetězci, které mají vynikající distribuční možnosti a přehled v oblasti "customer inteligence"