IBM Business Talks. Let's talk.

IBM má mnoho tváří. IBM kampaň Chytřejší planeta je jedním ze způsobů, jakým IBM komunikuje se svými zákazníky a představuje své současné i budoucí projekty. Chceme srozumitelně sdělit, čím se IBM zabývá a jak její projekty mohou prospět celé společnosti. Proto jsme se rozhodli připravit pro návštěvníky domovských stránek IBM ČR speciální portál – IBM Business Talks.

Na IBM Business Talks portálu naleznete informace, které jsou relevantní pro trh České republiky a jsou odvětvově zaměřené. Přečtete si zajímavosti, zároveň máte také možnost vyjádřit svůj názor na prezentovaná témata. V tuto chvíli se portál dělí na část pro veřejný sektor a pro sektor finančních služeb (bankovnictví a pojišťovnictví) a pro oblast telekomunikací.

Pojďte se tedy podívat, co může IBM nabídnout v těchto odvětvích.

Váš tým IBM ČR.

IBM is a company of many faces. IBM Smarter Planet (US) campaign is one of the ways how IBM communicates with its customers and introduces its current as well as future projects. We would like to clearly tell what IBM does and how its projects can contribute to the whole society. That is why we have decided to prepare a special portal – IBM Business Talks – for the visitors of IBM CR homepage.

At IBM Business Talks portal you can find industry oriented information reflecting the Czech Republic's market. At this moment the portal is devided it two parts: the public sector and financial services sector (banking and insurance) (EN) and telecommunications sector.

Let's dicover together what IBM has to offer in these industries.

Your IBM CR team.

Virtual briefing center

Chytřejší planeta

Navštivte stránky o Chytřejší planetě

Institute for Business Value

Institut IBM, který má po celém světě konzultanty, kteří vám pomohou